12. 8. 2020

29.6.2014 0.29, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Začala revitalizace mrtvého ramene Labe v Polabinách

Po přípravných pracích, které proběhly v první polovině roku (kácení, pyrotechnický průzkum), budou v průběhu července zahájeny vlastní stavební práce na projektu „Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene – Polabiny“. Uvedla to mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.

Dne 20.6. bylo zhotovitelské společnosti oficiálně předáno staveniště.

Práce na revitalizaci mrtvého ramene budou spočívat především v odtěžení sedimentů z koryta mrtvého ramene pomocí stavební mechanizace (sací bagr, klasický bagr) a v odstranění dřevní hmoty z koryta. Současně bude vybudováno přívodní a odpadní potrubí, které zajistí zprůtočnění ramene.

Projekt revitalizace počítá i s náhradní výsadbou. Odtěžení sedimentů bude probíhat v souladu s podmínkami orgánů ochrany přírody a krajiny. Ukončení stavebních prací se předpokládá v termínu do 31.8.2015.

V průběhu vlastních stavebních prací nelze zcela vyloučit dočasné zhoršení podmínek  v blízkosti dané lokality. Při manipulaci s bahnitými sedimenty může dojít k rozšíření zápachu z tlejících organických příměsí a frekventovaný pohyb mechanizace může současně znamenat i zvýšení hluku.

Mrtvé rameno vzniklo odstavením části přirozeného Labského ramene od hlavního toku na začátku 20. století. Od té doby procházelo procesem samovolného zazemňování, tj. zmenšování vodní plochy.

Státní podnik Povodí Labe připravoval projekt revitalizace od roku 2007. Výsledné technické řešení vzešlo ze splnění požadavků orgánů ochrany přírody, města, obyvatel bydlících v blízkém okolí a Univerzity Pardubice. Realizací projektu bude zachována druhová diverzita území i životní podmínky pro vzácné a chráněné organismy a současně dojde k celkovému zlepšení hygienických poměrů a mikroklimatu v dané lokalitě.

Celková cena za kompletní realizaci revitalizace je na základě výsledků výběrového řízení přibližně 19 miliónů Kč.

Naše voda, ilustrační foto

29.6.2014 0.29, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6