13. 11. 2019

3.9.2019 8.16, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS vyměňuje v Chotyni poruchové vodovody

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku 2019: V Chotyni vyměňuje poruchové vodovodní řady v celkové délce 343 metrů. SVS o tom informuje v tiskové zprávě.

V obci Chotyně se nachází od čp. 46 po čp. 214 vodovodní řad z oceli průměru DN 80 a DN 100, uvedený do provozu v roce 1928. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází u čp. 199 vodovodní řad z polyetylenu, rok uvedení do provozu není znám. Potrubí je z nekvalitního materiálu a velice často poruchové. Z uvedených důvodů a v koordinaci s obcí a načasováním její investiční akce se SVS rozhodla k rekonstrukci vodovodních řadů v celkové délce 343 metrů.

Nové vodovodní potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d110 a d90 mm. Stávající vodovodní přípojky a propoje budou přepojeny na nové potrubí. Rekonstrukce je prováděna v otevřeném výkopu, potrubí je ukládáno na hutněný pískový podsyp tloušťky 100 mm (oblá zrna do 4 mm) a obsypáno směsí písku do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. srpna 2019. Vlastní stavební práce začaly cca v polovině srpna. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 20. září 2019. Stavba probíhá v koordinaci s obcí Chotyně, která naváže svou investiční akcí k obnově povrchů a osvětlení. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zdroj: SVS, ilustrační foto: archiv Naše voda

 

3.9.2019 8.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

KONFERENCE - 30 LET EXISTENCE SOVAKKONFERENCE - 30 LET EXISTENCE SOVAK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1