20. 5. 2019

31.8.2018 4.57, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Sucho v naší zemi je i přeshraniční problém

Vzhledem ke skutečnosti, že na území ČR přitékají cca 3% vody, které se v průběhu roku na našem území nachází, a téměř veškerá voda, kterou nezužitkujeme či nezadržíme, od nás odtéká do sousedních zemí, je hospodaření s vodou na území ČR předmětem zájmu i okolních států.

Konstatují to ve svém dopisu adresovaném ministru životního prostředí Richardu Brabcovi organizátoři „Konference o hospodaření s vodou na území ČR“, která se uskuteční ve čtvrtek 25. října v univerzitním centru Krystal Univerzity Karlovy v Praze. Konferenci se rozhodli uspořádat již na jaře letošního roku Spolek malorolníků, ochránců půdy a krajiny v ČR spolu s politickou stranou Evropani.cz.

„Pokud budeme schopni zadržovat srážkovou vodu funkčním navrhovaným systémem vodohospodářských a vodních děl malého rozsahu na malých vodotečích, přítocích a horních tocích hlavních toků s budováním zádržných nádrží pro zemědělské účely, budeme schopni nejen zadržet vláhu v krajině, ale postupně snížit až dorovnat dlouhodobě se vytvářející deficit podpovrchových vod a zároveň narovnat křivku průtokových hodnot na všech tocích. Navržená opatření zároveň zajistí ochranu proti záplavám. Vzhledem k tomu, že sousední státy jsou si vědomy stavu věci, byla nám přislíbena nejen podpora, ale i spolupráce ve věci připravované konference o hospodaření s vodou na území ČR. Naše konání totiž nebude mít vliv pouze na hladiny podpovrchových vod a průtokové hodnoty na horních tocích, ale i na to, zda přes hranice budeme dodávat vodní pohodu či problémy,“ píší organizátoři akce.

Naše voda, ilustrační foto (Dyje tvořící hranici mezi ČR a Rakouskem) Naše voda – Nina Havlová

31.8.2018 4.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2