6. 7. 2020

Pitná voda na Žďársku i Třebíčsku bude kvalitnější

Mnohem kvalitnější voda poteče z kohoutků pro více jak 80 tisíc obyvatel na Žďársku a Třebíčsku. V současné době byla totiž ukončena rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody v Mostištích u Velkého Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou, díky níž bude voda z tamní přehrady čištěna na základě nejmodernějších technologií, které se pro úpravu vody používají.

Oznámila to mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková.

„Kvalita surové vody, kterou odebíráme z přehradní nádrže Mostiště pro další úpravy na vodu pitnou, je bohužel poměrně špatná. Negativně to ovlivňují především tři faktory. Jednak je v povodí přehrady intenzivně využívaná zemědělská půda, z níž se do vody mohou dostávat pesticidní látky, dále živiny, to je fosfor nebo dusík a také díky erozi dochází k zákalu vody. V okolí přehrady navíc žije asi 10 tisíc obyvatel v malých obcích, kde se dosud odpadní voda nečistí v takovém rozsahu, jak v jiných oblastech a v neposlední řadě se na zhoršené kvalitě vody podílí i chov ryb ve více než 180 rybnících v okolí,“ vysvětlila předsedkyně představenstva Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko, který je investorem projektu, Dagmar Zvěřinová. Lidé tak mohli v minulosti zejména koncem léta a na podzim pociťovat ve vodě různé pachy nebo příchutě. „To se po rozsáhlé rekonstrukci úpravny vody zlepší. Kvalita pitné vody se stabilizuje a zvětší se i tvrdost vody. Přibude v ní tedy vápníku, což má pozitivní dopad pro zdraví lidí. Voda již také nebude tak agresivní pro potrubí, z něhož se může uvolňovat železo do vody, což způsobovalo zabarvení vody,“ doplnila Ing. Dagmar Zvěřinová.

Celková modernizace úpravny vody, která byla v provozu již více než 50 let, stála téměř 490 milionů korun a započala v březnu roku 2012. Uskutečnit ji bylo možné díky významné dotaci Evropské unie, která činila 85%. Dalších 5% dotace bylo ze Státního fondu životního prostředí České republiky. „Cena díla činí 489.574.404,- Kč, z toho dotace SFŽP ČR je 19 818 144,-Kč a z Evropské unie 336 908 453,- Kč. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se podílí vlastními zdroji částkou 132 807,- Kč a dále je na tuto akci vzat úvěr ve výši 110 000 000,- Kč,“ upřesnila financování projektu Ing. Dagmar Zvěřinová.

Voda z přehradní nádrže Mostiště bude díky nákladné rekonstrukci čištěna nikoliv ve dvou, ale ve více než třech stupních. „Pokud by původní technologická linka nebyla zásadním způsobem doplněna o nejmodernější technologie a celá úpravna vody zrekonstruována, nebylo by možné již déle zajistit výrobu kvalitní pitné vody na této úpravně. Nově bude voda upravována filtrací přes granulované aktivní uhlí, což v kombinaci s ozonizací, povede k odstranění zbytků pesticidů. Tento systém funguje velmi účinně a působí také proti případnému vzniku toxinů, které se do přehrady mohou dostat v době, kdy se v ní v létě objeví sinice,“ přiblížil předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, Jindřich Král.

Právě tato společnost úpravnu vody provozuje. „Další přidanou hodnotou je zvýšení hygienické zabezpečenosti pitné vody, kdy je nově pitná voda dezinfikována i ultrafialovým zářením, které je schopné likvidovat i dezinfekci velmi odolné mikroorganismy,“ dodává Ing. Jindřich Král. Zatímco dosavadní technologie v úpravně vody fungovaly na hranici svých možností, nyní budou vodohospodáři schopni reagovat i na větší znečištění vody v přehradě. „Novinkou je také to, že celý proces úpravy sleduje množství čidel na zákal vody, obsah organických látek, měření pH, obsah kyslíku, ozonu, chloru a podobně, takže průběžně vidíme, jak se voda zlepšuje a pokud je něco v nepořádku, můžeme mnohem dříve reagovat a změnit výrobní proces. Dosud jsme byli odkázáni na výsledky laboratoří,“ doplnil Král.

Zajímavostí je také to, že vodu hlídají také ryby, konkrétně pstruzi duhoví. Ti jsou umístěni v nádrži se surovou vodou ještě před její úpravou, která proudí přímo z přehradní nádrže. „Využíváme je jako takzvaný bioindikátor toxicity vody. Pokud by v ní byla nějaká toxická látka, ryby by zahynuly a pro nás by to byl jasný varovný signál,“ popsal Král.

Důležitou součástí celé stavby je i nově řešené kalové hospodářství, které umožní účinně zpracovat vznikající odpadní vody a odvodnit vzniklý kalu. „Tento pozitivní aspekt vůči životnímu prostředí nelze opomenout, neboť zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod do řeky Oslavy, bylo rovněž jedna z důležitých priorit celého projektu.“ zmiňuje k této problematice Dagmar Zvěřinová.

„To, jak jsou jednotlivá zařízení sloužící k úpravě vody na této úpravně poskládána dohromady, celkově vytváří poměrně unikátní komplex. Troufnu si říci, že úpravna vody Mostiště patří, co do složitosti technologie a náročnosti úpravy vody k nejnáročnějším minimálně v republikovém měřítku,“ hodnotí nově zrekonstruovanou úpravnu ředitel žďárské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Karel Fuchs.

Kromě úpravny vody byl v rámci projektu zrekonstruován ještě výtlačný řad z úpravny vody na vodojem Vídeň, vlastní vodojem Vídeň a propoj výtlačných řadů z úpravny vody do řídících vodojemů Vídeň a Cyrilov. Celá investice byla o to náročnější, že byla prováděna za plného provozu tak, aby lidé nepocítili problémy se zásobováním pitnou vodou. Zhotovitelem projektu byla firma SWECO Hydroprojekt, a.s., Praha, zhotovitelem stavby firma SMP CZ, a.s., Praha. Subdodavateli byli ARKO Technology, a.s., Brno, AQASYS, s.r.o., Žďár nad Sázavou, Envi-PUR, s.r.o., Praha, správcem stavby Sdružení VRV-API-Eurovision. Projekt byl dokončen v termínu do 30. dubna 2015, a to včetně 1 roku zkušebního provozu.

Technické zajímavosti:

Úpravna vody Mostiště je nejvýznamnějším zdrojem vodárenské soustavy jihozápadní Moravy. Zásobuje pitnou vodou města Žďár nad Sázavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Velkou Bíteš a desítky menších obcí.

  • Zdroj surové vody – vodárenská nádrž Mostiště s celkovou zatopenou plochou 93 hektarů, maximální výškou hladiny 31
  • Jímání surové vody z nádrže je možné ze tří horizontů – 9m, 14,4 m a 19,4m, havarijní odběr je možný ze dna nádrže
  • Úpravna vody má maximální výkon 200 l/s upravené vody

 

Naše voda

3.11.2015 13.07, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2