24. 5. 2020

Oceněné vodohospodářské stavby roku 2013: Jez Doksany

Také letos, při příležitosti oslav Světového dne vody, ocenil Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) společně se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) nejlepší vodohospodářské stavby roku 2013. Portál Naše voda vám je postupně představuje.

Prvním oceněným objektem v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách, tedy další z vyhlášených kategorií, a to v podkategorii staveb s výší investičních nákladů pod 50 milionů korun, je projekt „Jez Doksany – zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů“ (na ilustračním snímku). Investorem stavby byl státní podnik Povodí Ohře, projektantem společnost VODNÍ CESTY, a.s., a zhotoviteli stavby jsou Sdružení –  NAVIMOR–INVEST S.A. organizační složka a Strojírny Podzimek, s.r.o.

Stavba byla vyvolána požadavkem na zajištění ochrany zvláště ohrožených živočichů, zejména mlžů, žijících ve zdrži jezu Doksany, která je součástí evropsky významné lokality – soustavy NATURA 2000 Dolní Ohře. Rekonstrukce jezu zahrnovala výměnu původních válcových hradících konstrukcí a s tím spojené stavební úpravy pro instalaci nových hradících konstrukcí – dvou podpíraných ocelových jezových klapek. Délka jedné klapky je 19,96 metru a hradící výška 2,44 metru. Hlavním přínosem rekonstrukce jezu Doksany je skutečnost, že nové klapkové uzávěry zajišťují přírodě blízkou a plynulou manipulaci v zimním období s minimálním dopadem na ohrožené druhy žijící v jezové zdrži.

Stavba, jejíž celkové náklady dosáhly 30,3 milionu korun, byla spolufinancována z operačního programu Životní prostředí. Kolaudační souhlas vydal Městský úřad Roudnice nad Labem v květnu 2013.

Zdroj: SVH ČR, foto stavby SVH ČR

2.4.2014 7.07, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31