9. 8. 2020

4.9.2018 11.01, Rubrika: Statistiky a kauzy

MZe přispělo loni na vodní hospodářství 61 % z celkové státní podpory

V České republice loni vzrostl počet domácností napojených na vodovodní i kanalizační infrastrukturu. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2017, kterou dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) společně s Ministerstvem životního prostředí předložilo vládě.

Jak přitom informoval mluvčí MZe Vojtěch bílý, státní podpora do vodního hospodářství dosáhla 5 miliard korun. „I díky prostředkům Ministerstva zemědělství stoupl počet domácností připojených na pitnou vodu a kanalizaci. Vodovodní síť byla prodloužena o 903 kilometrů, kanalizační o 1 350 kilometrů. Přibylo 58 nových čistíren odpadních vod,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V roce 2017 představovala státní podpora do vodního hospodářství částku 5 miliard korun.  Z toho Ministerstvo zemědělství přispělo více než 61 % (téměř 3,1 miliardy korun), Ministerstvo životního prostředí 33 % (více než 1,6 miliardy korun), Ministerstvo dopravy necelými 6 % (0,3 miliardy korun).

Ministerstvo zemědělství loni rozdělilo nejvíce peněz na údržbu i výstavbu nových vodovodů a kanalizací, obnovu a údržbu rybníků a drobných vodních toků a také na protipovodňová opatření, jejichž součástí je i zadržování vody v krajině.

V roce 2017 bylo zásobováno z vodovodů přibližně 10 milionu lidí (nárůst o 55 tisíc), tedy 94,7 % z celkového počtu obyvatel (v roce 2016 to bylo 94,4 %). V domech připojených na kanalizaci žilo více než 9 milionů lidí (nárůst o 108 tisíc), tj. 85,5 % z celkového počtu obyvatel (v roce 2016 to bylo 84,7 %). Počet čistíren odpadních vod vzrostl o 58 na celkových 2 612.

Vybrané údaje za rok 2017

Základní hydrologická síť – 99,198 tisíc km vodních toků

Obyvatelstvo zásobované pitnou vodou – 10,027 mil. (94,7 %) – nejvíce Praha, Karlovarský kraj (100 %) a Moravskoslezský kraj (99,9 %), nejméně Plzeňský kraj (85 %) a Středočeský kraj (86,4 %)

Spotřeba vody – voda fakturovaná domácnostem – 88,7 l/os/den (meziroční nárůst
o 0,4 l/os/den)

Obyvatelstvo připojené na kanalizaci – 9,052 mil. (85,5 %) – nejvíce Karlovarský kraj (99,3 %) a Praha (99,2 %), nejméně kraj Středočeský (73,4 %) a Liberecký (69 %)

Délka vodovodní sítě 78 584 km (prodlouženo o 903 km)

Délka kanalizační sítě 48 491 km (prodlouženo o 1 350 km)

Počet čistíren odpadních vod – 2 612 ks (zvýšen o 58 ks)

Produkce tržních ryb – 21 685 t (20 767 t z rybníků)

 

Státní finanční podpora v oblasti vodního hospodářství – 5 miliard Kč

Programy Ministerstva zemědělství – 3,1 miliardy Kč:

oblast vodovodů a kanalizací:

81 akcí zaměřených na vodovody (445 mil. Kč),

143 akcí zaměřených na kanalizace (1 224 mil. Kč),

zvýhodněné úvěry – úhrady úroků (89 úvěrů ve výši 14 mil. Kč)

protipovodňová ochrana – 61 akcí (655 mil. Kč)

správa drobných vodních toků a malých vodních nádrží ve vlastnictví státu – 480 akcí (519 mil. Kč) – součástí je i podpora zadržování vody v krajině

podpora retence vody v krajině – 12 akcí (31 mil. Kč)

na závlahy – 6 akcí (4 mil. Kč)

podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů – 40 akcí (15 mil. Kč)

Operační program Rybářství 2014–2020 – 80 projektů (82 mil. Kč)

Program rozvoje venkova (pozemkové úpravy – oblast vodního hospodářství) – 102 mil. Kč

 

Programy Ministerstva životního prostředí – 1,7 miliardy Kč:

Podpora ze státního rozpočtu (MŽP):

Operační program Životní prostředí 2014–2020 (oblast vodního hospodářství) – 1 583 mil. Kč

národní program – 76 mil. Kč

Podpora ze Státního fondu životního prostředí: národní programy – 44 mil. Kč

Státní fond dopravní infrastruktury – 0,3 mil. Kč

 

Výzkum a vývoj v oblasti vodního hospodářství:

Ministerstvo zemědělství – 35,3 mil. Kč

Ministerstvo životního prostředí – 19,9 mil. Kč

 

MZe, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

4.9.2018 11.01, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6