1. 12. 2022

10.2.2021 8.13, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

K charakteru rozhodnutí o povinnosti náhradní výsadby

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) může orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Z textu zákona je zřejmé, že povinnost náhradní výsadby je ukládána konkrétnímu žadateli a je svázána s konkrétním povolením kácení dřevin ve specifikovaném rozsahu, které je vydáno k žádosti konkrétního žadatele. Je to žadatel, komu svědčí kompenzační povinnost v souvislosti s ekologickou újmou vzniklou v důsledku jemu povolené činnosti. Obdobně je konstruována eventuelní povinnost odvodu pro případy, kdy není povinnost náhradní výsadby uložena.

Podle § 9 odst. 3 věta první a druhá ZOPK pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky. Je tedy zřejmé, že povinnost k náhradní výsadbě, popř. k úhradě odvodu je spojena se subjektem, kterému bylo povoleno kácení, popř. který tak učinil bez povolení. Nelze dovodit, že předmětná veřejnoprávní povinnost představuje veřejnoprávní břemeno, zatěžující pozemek, na kterém se dřeviny nacházejí, bez ohledu na to, komu bylo předtím kácení povoleno. Při úvaze, zda lze kácení povolit či nikoli, totiž hraje roli i to, komu je taková činnost povolována a jak bude tento subjekt schopen následně eliminovat negativní důsledky kácení dřevin.

K zajištění efektivity přijatého opatření v podobě zajištění náhradní výsadby je proto třeba, při vědomí primární odpovědnosti toho, komu byla tato povinnost uložena, případně využít postupu podle § 84 ZOPK. V řízení o změně či zrušení vydaného rozhodnutí podle tohoto ustanovení je znovu otevřen procesní prostor k případnému novému posouzení, zda aktuální poměry nadále odůvodňují setrvat na předtím uložené povinnosti, či zda by bylo případně účelnější touto povinností zatížit jiný subjekt, vždy však se zřetelem k požadavku minimalizace negativních důsledků kácení dřevin.

Zdroj: www.obecniportal.cz, autor: Mgr. Veronika Vytejčková, ilustrační foto Naše voda

10.2.2021 8.13, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1