17. 8. 2019

Jihomoravský kraj rozšíří spolupráci s Povodím Moravy

Snížit negativní dopady extrémů počasí, zejména nastupujícího sucha, je hlavním cílem memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a státním podnikem Povodí Moravy, jehož uzavření schválila krajská rada. Oznámila to mluvčí kraje Eliška Holešinská Windová.

„Jihomoravský kraj dlouhodobě s Povodím Moravy spolupracuje, a to zejména v oblasti vodohospodářského plánování při tvorbě Plánů povodí, protipovodňové ochrany obyvatel kraje a samozřejmě i v projektech zabývajících se zlepšováním kvality povrchových vod. Nový rozsah spolupráce vychází ze stále častějších extrémů počasí, který v posledních letech zejména dopadá na jižní Moravu. Vedle povodňových situací začíná mít své pravidelné místo v klimatických extrémech fenomén sucha, a to ve všech jeho podobách,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Spolupráce se bude týkat řady oblastí, půjde mj. o monitoring povrchových a podzemních vod, řízení vodních nádrží v období sucha, zvyšování akumulačních prostorů nádrží, jednotný postup při zpracování pasportizace závlahových a odvodňovacích soustav vedoucí k jejich efektivnímu využívání včetně podpory zvýšení zdrojů závlahové vody a nastavení jednotného systému obnovy a rozvoje těchto systémů. Další oblast spolupráce představuje společné hledání vhodného motivačního nástroje pro vlastníky lesních a zemědělských pozemků ležících v ochranných pásmech vodních zdrojů včetně jednotného postupu při identifikaci ohrožených míst zemědělským suchem, a to jak na zemědělských, tak i lesních pozemcích, a rovněž spolupráce při provádění revize generelu chráněných lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod včetně podpory schválených lokalit pro akumulaci.

Memorandum je uzavřeno do konce roku 2020.

Naše voda, foto: JMK

 

 

1.2.2016 14.12, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1