21. 9. 2020

19.8.2020 15.15, Rubrika: Statistiky a kauzy

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 19. srpnu 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Průměrné denní průtoky v územní působnosti Povodí Vltavy se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q355 – Q30. Průměrné denní průtoky na území ve správě Povodí Ohře se pohybují v rozmezí 35 – 50 % dlouhodobého průměru pro toto období. Na území ve správě Povodí Labe jsou průtoky značně rozkolísané, nejčastěji se pohybují v rozmezí Q330 až Q180 . V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 44 – 270 % průměrných srpnových průtoků, v povodí Dyje pak v rozmezí 40 – 300 %. Průtoky ve vyhodnocovaných profilech na území ve správě Povodí Odry se pohybují v rozmezí 27 až 83 % dlouhodobého měsíčního průměru.

V současné době jsou průtoky na většině vodních toků na území České republiky setrvalé nebo na mírném, pozvolném poklesu. Ve východní části republiky, zejména pak v Beskydech, došlo v důsledku srážek s vysokými intenzitami ke krátkodobému dosažení SPA (nebyly však zaznamenány větší škody). S ohledem na předpověď počasí pro následující dny se očekává postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami hlavně o víkendu.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 73 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 19. 8. 2020   (PDF, 1 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 19. 8. 2020   (PDF, 452 KB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

19.8.2020 15.15, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4