17. 10. 2021

22.6.2019 10.04, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Zástupci posázavských obcí diskutovali především o vodě

O rozšíření vodárenské soustavy v koridoru plánované dálnice D3, novinkách ve vodním zákonu, dotačních možnostech i cestovním ruchu hovořili tento týden účastníci shromáždění starostů v Týnci nad Sázavou. Informovala o tom PR manažerka Posázaví, o.p.s. Jaroslava Tůmová.

Akce, kterou pořádala právě společnost Posázaví o.p.s., se zúčastnila třicítka zástupců samospráv z regionu. Viktor Hrnčíř ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) přítomné informoval o aktivitách Středočeského kraje v přípravách výstavby vodovodního řadu v trase plánované dálnice D3 mezi Hostěradicemi a Novou Hospodou. Po odborné analýze je vybraná varianta v současnosti ve fázi projektování a přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. Přivaděč by mohl zásobit vodou kolem 23 000 obyvatel. Investiční náklady na vybudování 61,2 km potrubí, čtyř vodojemů a devíti přečerpávacích stanic podle studie proveditelnosti z roku 2016 činily 613 milionů korun bez DPH, v současných cenách ale budou vyšší.

Trasa vodovodu by měla být navržena letos na podzim a pak se začne jednat s vlastníky dotčených pozemků. Jiří Frýba ze společnosti VRV řekl, že vodovodní přivaděč se připravuje jako veřejně prospěšná stavba, a to nezávisle na stavbě dálnice D3. Přivaděč má prioritu v rámci Středočeského kraje i České republiky, což si vyžádalo změnu příslušného zákona i přípravu odpovídajících dotačních titulů na stavbu a rekonstrukce vodovodních řadů ze strany Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, upozornil Jiří Frýba.

Nový přivaděč by pomohl například obci Václavice. Starosta Zdeněk Votruba uvedl, že v posledních letech mají problémy se zásobováním pitnou vodou. Vydatnost vlastních zdrojů nestačila a nevyřešily to ani nové vrty, protože voda z nich není kvalitní a je třeba vybudovat úpravnu. Problémy v blízké budoucnosti se dají podle starosty Pavla Hrušky očekávat i v Chrášťanech. „Nemáme společný vodovod, což omezuje rozvoj obce,“ upozornil. Stavbu přivaděče by uvítali i v Pohoří. „Máme dva lokální vrty, které ale nejsou na obecních pozemcích. Zhruba polovinu vody obyvatelé čerpají z vlastních studní,“ řekla místostarostka Jana Paulová. „Zdroje máme, je ale potřeba, aby se lidé naučili s vodou šetřit,“ apelovala starostka Chocerad Eva Bubnová.

Kateřina Hánová z VRV přítomné seznámila také s novinkami ve vodním zákoně vyvolanými vývojem klimatu. Informovala mimo jiné o Komisi pro sucho, o akumulaci dešťové vody v rámci veřejných budov nebo o dotačních možnostech. Připomněla také Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy, kterou od 1. března 2017 do 31. března 2019 realizovala společnost Posázaví o.p.s. s podporou Středočeského kraje, posázavských obcí a měst, Povodí Vltavy, státního podniku a Lesů České republiky, s. p. Studie se zaměřila na to, jak zvýšit retenci vody v povodí, jak umožnit její neškodný rozliv, zachytit povodňové průtoky v poldrech a ochránit intravilán. Zmapovala téměř 140 km vodních toků a jejich povodí, což představuje zhruba 66 000 hektarů, na nichž se nachází 83 obcí s asi 100 000 obyvateli. Navrhla 1 326 opatření za 2,2 miliardy Kč.

Manažerka Posázaví o.p.s. Marie Škvorová zástupce obcí seznámila s průběhem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví. Hovořila o alokacích i termínech výzev k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost. Z PRV a IROP zbývá rozdělit ještě dohromady 92,5 milionu korun. Manažerka vyzvala přítomné, aby s přípravou projektů neotáleli a také je dopředu konzultovali.

Václav Pošmurný zástupce samospráv seznámil s Informačním systémem pro regionální rozvoj, do nějž má Posázaví o.p.s. přístup, a který může obcím pomoci se shromážděním statistických údajů potřebných k přípravě projektů. Hovořil také o novinkách v cestovním ruchu v regionu, kdy je prioritou provázanost informačních databází kalendáře akcí a nastavení systému marketingových aktivit.

Zdroj a foto: Posázaví, o.p.s.

 

22.6.2019 10.04, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

REVITALIZACE VLTAVY V ÚSEKU VRAŇANY-HOŘÍNREVITALIZACE VLTAVY V ÚSEKU VRAŇANY-HOŘÍN
Autor: Nina havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2021 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31