14. 8. 2020

13.6.2019 11.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Za škody z bleskové povodně v oblasti Bílska nemůže Povodí Vltavy

O minulém víkendu odvysílala TV Nova reportáž o bleskové povodni v oblasti Bílska, přičemž následné materiální škody měly vzniknout zanedbáním manipulace se suchou nádrží Bílsko. K tomu dnes vydal státní podnik Povodí Vltavy následující stanovisko:

Vážená redakce,

v sobotu 8. 6. jste odvysílali reportáž o bleskové povodni v oblasti Bílska, která způsobila materiální škody na majetku občanů, a jejímž závěrem byl, že ke škodám způsobených povodní došlo v důsledku zanedbání manipulace se suchou nádrží Bílsko, kterou spravuje státní podnik Povodí Vltavy.

Takový závěr je nepravdivý a zavádějící a musíme konstatovat, že pokud bychom byli požádáni o vyjádření při přípravě reportáže, k divákům by se dostaly pravdivé a směrodatné informace. Považujeme za velmi žádoucí poskytnout Vám odborné vysvětlení toho, jak suchá nádrž Bílsko funguje pro případ, že byste se k tématu chtěliv budoucnu vrátit a v zájmu toho, aby se k Vaším divákům dostaly nezkreslené a pravdivé informace.

– Státní podnik Povodí Vltavy nezanedbal minulý týden na suché nádrži Bílsko vůbec nic.

– Suchá nádrž bez stálého nadržení (nesprávně, ale pro zjednodušení často označována jako “poldr”) na Bílském potoce byla navržena, povolena, postavena a je provozována jako bezobslužné zařízení, jehož funkce spočívá v transformaci (přeměně) povodňové vlny na Bílském potoce na neškodný průtok.

V čele sdruženého objektu suché nádrže je pevné “okno”, jehož kapacita je vypočítána na 7 m3/s (viz přiložené fotografie). Tento průtok je tzv. neškodný pro obec Bílsko. Neboli odtok z nádrže o max. velikosti 7 m3/s, nezpůsobí na Bílském potoce v Bílsku materiální škody.

Účelem nádrže je zachytit přítoky větší než je kapacita výpustného otvoru. Tyto přítoky způsobí vzestup hladiny v nádrži, přičemž odtéká pouze průtok daný velikostí otvoru. Po kulminaci povodně na přítoku do nádrže a poklesu hodnoty přítoku, dochází k postupnému samovolnému prázdnění nádrže. V podstatě tedy povodňová vlna s vysokým průtokem o krátké době trvání, která by působila škody v Bílsku, je nádrží transformována (přeměněna) na povodeň neškodnou, s nižším kulminačním průtokem a delší dobou trvání.

Během povodňové epizody ze 6.-7. června 2019 nádrž Bílsko přesně splnila svoji výše popsanou úlohu – transformovala bleskovou povodeň na Bílském potoce. Odtok z nádrže v době povodně byl výrazně nižší než přítok do nádrže, a tedy nádrž zabránila vyššímu průtoku (= vyšším škodám) na Bílském potoce v intravilánu obce. A tuto úlohu splnila nádrž přesně projektovaným a schváleným způsobem – bez zásahu obsluhy, bez nároku na jakoukoliv manipulaci s funkčními objekty. Jinými slovy, poldr zafungoval výborně, přesně tak, jak byl navržen. Dokázal snížit kulminační přítok ze 14 – 18 m3/s na 6,5 m3/s, tj. 55 až 65 % přítoku bylo zadrženo, což je bezpochyby významné snížení.

– Povodňovým škodám hrozícím z povodí Bílského potoka je funkcí poldru dostatečně zabráněno (tedy na projektovanou úroveň). Škody v Bílsku a dalších obcích níže na toku pravděpodobně způsobil zejména souběh s povodní na Měkyneckém potoce, na kterém není žádná protipovodňová opatření vybudována. V Bílsku se tedy v době povodně nešťastně sešel poldrem transformovaný průtok z Bílského potoka spolu s netransformovaným (a zřejmě devastujícím) průtokem z Měkyneckého potoka.

– Jak bylo uvedeno v reportáži, výpust ze suché nádrže Bílsko je skutečně vybavena uzávěrem. Tento uzávěr však není určen k manipulaci s odtokem za povodní. Jeho účel je pouze revizní – má umožnit v období běžných průtoků (mimo povodně) cca 1x za 5 až 10 let řízené částečné napuštění nádrže za účelem kontroly správné funkce hráze suché nádrže. V tomto ohledu tedy byla reportáž nejen věcně nesprávná, ale silně zavádějící.

Lze konstatovat, že poldr na Bílském potoce přesně splnil očekávanou funkci. Současně lze s pravděpodobností hraničící s jistotou dovodit, že nebýt účinku poldru na Bílském potoce, byly by dopady povodně na obce Bílsko, Budyně a Svinětice podstatně ničivější.

TV reportáž na: https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/34886-televizni-noviny-8-6-2019

Zdroj a foto (nádrž Bílsko): Povodí Vltavy

13.6.2019 11.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6