30. 11. 2021

21.12.2020 13.35, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Webinář SOVAK ČR – Co je nového v legislativě oboru VaK?

Dne 25. 11. 2020 proběhl online webinář Co je nového v legislativě oboru VaK, který uspořádal SOVAK ČR. Seminář zahájila Ing. Zuzana Jonová, tajemnice spolku, a v krátkosti představila chystané vzdělávací aktivity SOVAK ČR.

Webináře se v příštím roce zaměří například na novelu vodního zákona a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Webinář Suchá novela vodního zákona a další legislativní novinky oboru je naplánován na 27. 1. 2021.

S přehledem legislativních změn seznámila účastníky semináře Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise představenstva SOVAK ČR. Zaměřila se jak na aktuální předpisy stěžejní pro vodárenský obor, tak i další novinky v legislativě týkající se vodovodů a kanalizací.  Mgr. Barbora Veselá předeslala, že mnoho z uvedených předpisů je ve fázi schvalování. Patří k nim i novela vodního zákona, která byla v době konání semináře po projednání Senátem PČR vrácena do Sněmovny PČR s pozměňovacími návrhy. (Pozn.: Dne 4. 12. 2020 podepsal novelu vodního zákona prezident České republiky a a zákon vejde v platnost od 1. února 2021.) Řeší se přitom od roku 2019 a diskuse k ní probíhala předtím delší dobu. Hlavním tématem původně bylo sucho a reakce na tento aktuální problém. Od té doby návrh doznal mnoha změn a jedním z jeho dalších cílů se stala ochrana vody jako nenahraditelného přírodního zdroje. Důležitým opatřením je i snaha využívat srážkovou vodu přímo na pozemcích, či ji případně zadržet a odvést jinam. V § 5 se navrhuje doplnit povinné využívání srážkových vod na stavebních pozemcích a nově se vkládá § 5a, podle kterého jsou vodoprávní úřady v rámci územního plánování povinny zohledňovat cíle ochrany povrchových i podzemních vod, zejména k zamezení odtoku srážkových vod. Důležitou částí je i problematika ohledně povolení k vypouštění z odlehčovacích komor, povinnosti zavedené minulou novelou. Mělo by dojít k odstranění tohoto rozporuplného ustanovení a povolení by tak neměla být již vyžadována. Do vodního zákona byla vložena zcela nová hlava, která se týká postupů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Pro území republiky a krajů budou tak dostupné plány pro zvládání sucha, jejichž podrobné náležitosti stanoví zákon. V případě, že je vyhlášen stav nedostatku vody bude komise pro sucho vydávat opatření, ve kterých užívání s vodou upraví.

Aktuálně v době konání webináře byl návrh novely vyhlášky č. 428/2001 Sb. v meziresortním připomínkovém řízení, předpokládá se účinnost od 1. 1. 2021 s výjimkou příloh č. 19 a 19 (od 1. 1. 2022) a příloh č. 20 a 24, 25 (účinnost od 1. 1. 2023). Provozovatel získává nové právo oklešťovat a odstraňovat stromoví a jiné porosty, které ohrožují bezpečné a plynulé provozování zařízení, v případě, že tak neučinil vlastník pozemku na základě předchozí výzvy. Ošetřen je tak častý jev, kdy dochází k výsadbě stromů na pozemcích soukromých vlastníků nad sítěmi a kořeny zasahují do trubek. Zatím ale není soulad se zákonem na ochranu přírody a krajiny, a je tedy možné, že bude přece jen zapotřebí žádat o povolení. Dále se stanoví nové právo provozovatele na přerušení dodávky vody i bez předchozího upozornění v případě omezení nakládání s vodami. Ohledně sucha je vkládána sankce za odběr pitné vody při zavedení opatření, které omezuje odběr vody z vodovodu, například pro umývání aut, napouštění bazénů, zalévání zahrad. Dříve nebylo toto opatření právně vymahatelné. Diskusi si ještě vyžádá ustanovení ohledně plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a nakládání s prostředky, které by měly být vedeny na samostatném bankovním účtu. Je obava, že by  to mohlo znamenat velkou limitaci vlastníků, jak s prostředky nakládat. U vlastníků s malým množstvím sítí, kteří by potřebné prostředky shromažďovali dlouho, je rovněž riziko, že bude docházet k znehodnocení finančních prostředků.

Přehledně byla shrnuta situace ohledně tří návrhů na změnu ústavy, které připravily strany KSČM, STAN, či KDU-ČSL, a kromě toho existuje i návrh předložený poslancem Janem Birkem na zavedení samostatného ústavního zákonu o ochraně vody a vodních zdrojů. Přednášející také upozornila na zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, který je podle jejího názoru neprávem ve vodárenství opomíjen. Je možné ho využít zejména v případě, kdy se v rámci územního plánování určí některé vodovody a kanalizace jako prioritní stavby. Pak je lze upřednostňovat v rámci stavebního řízení. Nově se zavádí pojem přípolože, což je stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá ke stavbě pozemní komunikace nebo dráhy nebo k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací. Zavádí se možnost spojit řízení o dopravní nebo energetické infrastruktuře a vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, v případě, že záměr stavby to vyžaduje. Přípolož má specifické náležitosti. Nabízí se například sloučit do jednoho řízení se stavbou nové dálnice i sítě pro vodovody a kanalizace. Pro rozsáhlé stavby přiváděcích řadů by mohl být také využíván. Na závěr Mgr. Barbora Veselá uvedla novinky zaváděné novelou zákona o oceňování, která se vlastníků vodovodů a kanalizací rovněž může dotýkat, a to při oceňování věcných břemen. Téma webináře se setkalo u účastníků akce s příznivou odezvou, o čemž svědčila i živá diskuse. V dotazech zazněla problematika odlehčovacích komor i přeceňování majetku.

www.sovak.cz, autor: Ing. Ivana Weinzettlová Jungová, SOVAK ČR, ilustrační foto (úpravna vody) Naše voda – Nina Havlová

 

21.12.2020 13.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2021 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5