19. 9. 2019

19.2.2019 13.49, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Vodojem Hůrka v České Lípě čeká rekonstrukce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí další plánovanou investiční akci roku 2019: V České Lípě provede komplexní stavebně-technologickou rekonstrukci vodojemu Hůrka 1B s kapacitou 2 x 1000 m3. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Mario Böhme.

Jedná se o dvoukomorový zemní vodojem, který byl uveden do provozu v roce 1984. Většina armaturního vystrojení je původní a technicky stav odpovídá době vzniku vodojemu a je na hranici životnosti. V armaturní komoře se nachází převážná část technologických rozvodů vodojemu, zejména uzavíracích armatur. Veškeré potrubí a armatury budou demontovány a nahrazeny novými. Bude doplněno měření průtoku vody na plnícím a odtokovém potrubí. V manipulační komoře se nachází plnící potrubí. Veškeré potrubí bude demontováno a nahrazeno novým.

V dělící stěně mezi manipulační komorou a akumulačními komorami budou provedeny dva nové prostupy, které budou těsněny pomocí segmentového těsnění s nerezovými prvky. V akumulačních komorách se nachází potrubí havarijního přepadu, plnící potrubí a vtokové koše na odtoku do spotřebiště. Veškeré potrubí bude demontováno a nahrazeno novým. Práce budou prováděny při kompletní odstávce vodojemu, který bude zastoupen sousedním vodojemem Hůrka 1a. Práce budou prováděny v co nejkratší době po dohodě s provozem vodovodů v České Lípě.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce budou zahájeny v nejbližších dnech, samozřejmě v závislosti na klimatických podmínkách. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Kromě uvedené stavby budou pokračovat práce na rekonstrukci přivaděče Česká Lípa – Stoupno, které byly z důvodu zimní technologické přestávky přerušeny. Předpoklad zahájení prací je začátkem března.

Zdroj a foto: SVS

 

19.2.2019 13.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÁZNĚ KYSELKALÁZNĚ KYSELKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Září 2019 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6