26. 8. 2019

Vodohospodáři vysvětlovali starostům regulační možnosti přehrad

Seznámit především starosty měst a obcí se zásadami manipulace s vodou v přehradních nádržích bylo náplní semináře, který se uskutečnil 29. října v v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Informovala o tom mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Primárním cílem akce bylo podle mluvčí seznámit účastníky, kterými byli především starostové měst a obcí dotčených nejen letošními povodněmi, s tématy, které byly po letošní červnové povodni nejvíce diskutovány. Vystupující se přítomným snažili přiblížit nejen průběh povodně na jednotlivých vodních tocích, ale i příčiny jejího vzniku a vyhodnocení jejího průběhu a dopadů. Vysvětleny byly také zásady manipulace s vodou v nádržích na Vltavské kaskádě, a tím i při povodni nejčastěji pokládaná otázka “proč se nádrže neupouštěly dříve?“, a hlavní zásady hospodaření s vodou. Další prezentace se zabývaly popisem dosavadního vývoje budování přehrad v ČR od začátku minulého století až po současnost. V jejich rámci byly například diskutovány možné budoucí nároky na nové akumulace vod v souvislosti s očekávaným změnami klimatu, základní zásady ochrany před povodněmi, závaznost manipulačních řádů vodních děl a jejich případné přehodnocení do budoucna a v neposlední řadě pojištění nemovitostí v záplavových územích.

„Po letošní povodni se na Svaz měst a obcí (SMO) obrátila celá řada starostů, kteří se cítili poškozeni způsobem regulace přehrad na Vltavské kaskádě,“ konstatoval předseda SMO Dan Jiránek. Podle jeho slov bude díky semináři vyšší informovanost představitelů samospráv přínosná pro jejich práci nejen v krizovém řízení při povodních, ale i při plánování prevence v podobě protipovodňových opatření, což je ještě důležitější. Uskutečnění semináře považuje s ohledem na vzájemnou informovanost za důležité a přínosné i generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. „Přehrady Vltavské kaskády mají schopnost ochrany před povodněmi maximálně do úrovně 10 – 20leté vody.  Tuto úlohu plní kaskáda dlouhodobě na sto procent a bylo tomu tak i při letošní povodni,“ zdůraznil Kubala.

Pokud se týká letošních povodní, byl podle Kubaly před nástupem povodně vytvořen na kaskádě dvojnásobný retenční prostor oproti hydrologickým předpovědím, což významně pomohlo k získání času na přípravu protipovodňových opatření a následně snížení průtoků při kulminaci neregulovatelné Berounky a Sázavy na dolním toku Vltavy a Labe. Nyní probíhají práce na vyhodnocení povodně s tím, že budou diskutovány i otázky související s možným zvýšením schopnosti kaskády zadržet v případě povodně větší množství vody.

Seminář byl pořádán Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, státním podnikem Povodí Vltavy a Svazem měst a obcí ČR.

Naše voda, foto Naše voda – Eugen Kukla

30.10.2013 17.30, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1