25. 6. 2021

8.5.2021 5.00, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Vodohospodáři postaví v Novém Boru novou čerpací stanici pitné vody

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2021: V Novém Boru vybudujeme novou čerpací stanici pitné vody pro zásobování okolní zástavby, která zajišťuje pokrytí spotřeby pro cca 1 800 obyvatel.

Předmětem stavby je přemístění technologie stávající čerpací stanice Nový Bor ÚV 1 do nově vybudovaného podzemního objektu pod vodojemem Nový Bor 1 – Klíč. Čerpací stanice je nyní umístěna v jedné z místností v podzemním podlaží objektu bývalé úpravny vody naproti vodojemu. Voda do čerpací stanice natéká gravitačně ze sousedního vodojemu Nový Bor 1 – Klíč, a je nárazově čerpána přímo do sítě pro zásobení okolních objektů.

Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V objektu je několik již dlouhodobě nevyužívaných místností. Stavebně je objekt v havarijním stavu. Na mnoha místech je staticky narušený, s četnými prasklinami nosných konstrukcí, beton i armatury jsou zasaženy korozí. Plechovou střechou zatéká. Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o přemístění čerpací stanice do nového objektu s novou technologií.

Dojde ke zrušení stávající ČS Nový Bor ÚV-1 a bude provedena nová podzemní čerpací stanice s kapacitou Q = 4 l/s, H = 30 m, umístěná v sousedství areálu stávajícího VDJ Nový Bor 1 – Klíč. Objekt ČS bude proveden jako prefabrikovaná železobetonová kruhová jímka s vnitřním Ø2000 mm a železobetonovou stropní deskou. Oplocení objektu bude navazovat na stávající oplocení areálu vodojemu.

Sací potrubí čerpací stanice bude před pravou armaturní komorou (AK) vodojemu napojeno na odtok z obou AK vodojemu, výtlak ČS bude napojen na rozváděcí řad PE 160 v sousedství nové ČS. Celková délka potrubí PEHD 160 bude 21,5 m. Současně bude v prostoru mezi vstupy do obou AK provedeno zaslepení sacího potrubí stávající ČS Nový Bor ÚV-1. Na opačné straně ulice bude za stávajícím odvzdušněním u oplocení objektu stávající ČS provedeno zaslepení výtlačného řadu stávající ČS. Obě potrubí ze stávající ČS budou ponechána v zemi.

Do ČS bude osazena automatická čerpací stanice, která bude při naplnění akumulace vodojemu přičerpávat do pásma VDJ Nový Bor – Chotovický vrch. ČS bude tvořená 2 čerpadly (provozní + rezerva), která se budou pravidelně střídat. Provoz čerpací stanice bude řízen od hladiny v akumulaci vodojemu. U nového oplocení ČS bude umístěn zděný pilíř pro rozváděče RM1, ze kterého budou vyvedeny kabelové rozvody pro technologii ČS a současně do obou armaturních komor vodojemu, kde bude provedena stavební elektroinstalace – osvětlení 1. NP a 1. PP a zásuvky 230V. V levé AK bude u přítoku z prameniště provedeno nové dávkování chlornanu sodného, v pravé AK nová ultrazvuková sonda měření hladiny v akumulaci.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. dubna 2021, vlastní stavební práce začnou v týdnu od 17. května 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena ve lhůtě 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 27. srpna 2021. Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zdroj a mapka lokality: SVS

 

8.5.2021 5.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<June 2021>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4