20. 8. 2019

Vodárny Kladno – Mělník získaly dotaci na povodňové škody

Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) získaly od Ministerstva zemědělství dotaci na likvidaci povodňových škod za rok 2013 ve výši téměř 18 mil. Kč. Oznámila to mluvčí společnosti Lenka Kozlová.

„Červnová povodeň v roce 2013 postihla naše zařízení převážně na kanalizaci ve velkém rozsahu. Likvidaci některých škod opravila na svoje náklady provozní společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS). Rozsáhlé škody na kanalizaci v Kralupech nad Vltavou, Neratovicích a Horních Počaplech byly vyčísleny na téměř 30 mil. Kč,“ uvedl Jaroslav Černý, investiční ředitel společnosti VKM. „Naše společnost podala žádost o dotaci na úhradu povodňových škod a získalo 60% z celkové částky 29 800 tis. Kč. Úspěch v získání dotace přičítáme v dobře vypracované žádosti a hlavně projektových dokumentací, které byly součástí žádosti,“ sdělil Černý.

„Po opadnutí velké vody bylo potřeba nejdříve zjistit stav kanalizace. Ve spolupráci s provozovatelem společností Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) bylo potřeba nejdříve zjistit vhodnou technologii obnovy kanalizace, což ukázalo na bezvýkopovou technologii tzv. Re lining včetně vhodných armatur, které eliminují možné škody při dalších povodních,“ vysvětlil Jaroslav Černý. „Práce ve všech třech lokalitách byly zahájeny a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace MZe musí být dokončeny do konce roku 2015,“ dodal Černý.

„Povodně poškodily kanalizační systém hydraulickým přetížením kanalizace. Důsledkem hydraulického přetížení byl vznik netěsnosti spojů, prasklin stok, porucha těsnosti šachet a dalších poruch kanalizačního systému. Tyto poruchy by mohly mít za následek kontaminaci okolí stok odpadní vodou a zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod,“ uvedl Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Zaměstnanci provozu kanalizace nejdříve všechny kanalizační stoky v zatopených oblastech vyčistili a provedli kamerové zkoušky. Společně s vlastníkem kanalizace VKM jsme vyhodnotili výsledky pořízených záznamů stavu kanalizace a určili priority v obnově kanalizace v jednotlivých postižených oblastech. Jako nejvíce postižené se ukázala kanalizace ve městech Kralupy nad Vltavou, Mělníce a v obci Horní Počaply,“ řekl Pobříslo.

Malá statistika:

V důsledku povodní bylo zaplaveno částečně či zcela 12 čistíren odpadních vod (ČOV), 30 přečerpávacích stanic (PSOV) a 2 podtlakové stanice (PTS).

Naše voda, foto: VKM

16.4.2015 11.44, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1