4. 4. 2020

21.1.2019 8.01, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Voda: Nová legislativa je nepropracovaná a nesystematická

Zákon číslo 113/2018 Sb. poté, co nabyl účinnosti, vzbudil v oboru vodárenství negativní ohlasy. V rozhovoru s generálním ředitelem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. Anatolem Pšeničkou rozebírá dopady partnerský portál prumyslovaekologie.cz.

Co bude pro provozovatele tato legislativní změna znamenat, proč byla zavedena a zda je vůbec nutná?

Novela vzbudila ve vodárenském prostředí řadu negativních reakcí především z hlediska své ne/systematičnosti a ne/propracovanosti s ohledem na provozní praxi v čistírenských provozech. Navíc jsou všechny požadavky vzneseny bez časové rezervy na jejich realizaci.

Reflektujeme zároveň snahu ministerstva sporné body vysvětlovat a zpřesňovat, aby byly uchopitelné jak pro provozovatele, tak příslušné vodoprávní úřady. V zásadě se z našeho pohledu jedná o další nástroj, jak monitorovat objem dešťových vod, které nejsou za mimořádných situací zpoplatněny, a následně je zpoplatnit, jak co se týče množství, tak pravděpodobně i znečištění. Je třeba mít v patrnosti, že jednotlivé čistírenské provozy a objekty na kanalizačních sítích byly stavěny v různé době, odlišnými technologickými postupy a s ohledem na rozdílnou legislativu platnou v daném čase.

To může samozřejmě při plnění nároků kladených touto normou způsobovat řadu provozně-technických komplikací, jimž budou muset provozovatelé čelit. Ty s sebou samozřejmě ponesou také finanční náklady. Pro nás by kompletní implementace všech opatření, jak je vyžaduje nová norma, představovala odhadované investiční náklady 23 milionů korun. Platba za zpoplatnění množství těchto vod by dosáhla zhruba milionu korun ročně, platbu za znečištění je velmi obtížné odhadnout, protože ho zatím nesledujeme. Tyto náklady by se logicky musely promítnout do výše stočného.

V současnosti komunikujeme s vodoprávními úřady, jak nová norma ukládá. Čekáme, jakým způsobem se projeví ve vlastní praxi a jaké budou její skutečné dopady a nároky, jak na technickou stránku provozu, tak na finance.

Zdroj: http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/105270/voda-nova-legislativa-je-nepropracovana-a-nesystematicka.aspx, ilustrační foto (ČOV Vítkov) SmVaK

21.1.2019 8.01, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3