14. 8. 2020

VHS obcí západních Čech letos proinvestovalo 200 milionů

Vodohospodářské sdružení (VHS) obcí západních Čech investovalo v roce 2011 do vodovodních a kanalizačních systémů téměř 200 milionů Kč. Investice financuje z vlastních prostředků a s pomocí dotací a půjček. Oznámilo to Vodohospodářské sdružení.Přímo v Karlových Varech investovalo sdružení v letech 2010 až 2011 více než devět milionů do rekonstrukcí vodovodů, v souvislosti s plánovanými opravami povrchů komunikací, a dalších téměř šest milionů do výměny a dostavby kanalizací. V průběhu první poloviny roku byla dokončena kompletní rekonstrukce vodovodu v ulici Závodu Míru. Bylo zde vyměněno zhruba tři sta metrů dožilého litinové potrubí za nové polyetylénové, osadily se nové armatury a ovládací prvky, rekonstruovaly se i jednotlivé přípojky do domů.

V roce 2011 probíhala obdobná akce v ulici Kvapilova, kde se částečně vyměnilo i vyčistilo zhruba pět set metrů potrubí a vyměnili se vodovodní přípojky. Třetí podobnou investicí, dokončenou v polovině roku, byla rekonstrukce vodovodu v ulicích Vítězná, Prašná a Stará Kysibelská, kde bylo kompletně vyměněno přes šest set padesát metrů potrubí, včetně armatur, ovládacích prvků a dožilých přípojek. V ulici Prašná byla přitom použita speciální bezvýkopovou technologii, při které se vtahuje nové potrubí do trasy původního bez použití otevřeného výkopu, podobně jako v roce 2010 při rekonstrukci vodovodu na Staré Louce.Rekonstrukce pokračují i v oblasti kanalizačních sítí. V roce 2010 byla dostavěna chybějící kanalizace ve Dvorech, letos se pracuje na rekonstrukci a rozšíření kanalizace v Tašovicích.

Z dalších investic, které se podařilo v letošním roce na Karlovarsku dokončit, můžeme zmínit například výstavbu nového přivaděče vody do Mrázova za 4,3 milionů Kč ze skupinového vodovodu zásobovaného z úpravny ve Žluticích či nový vodovod v části obce Pila, Kočičí vrch. Také byl zahájen rozsáhlý projekt intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod ve Žluticích za zhruba 37 milionů Kč, jehož dokončení se plánuje do roku 2012. Dále první etapou začala výstavba kanalizace v Žalmanově, včetně výtlačného řadu na čistírnu ve Stružné, a dokončila se kanalizace v Radošově.

Investice na Tachovsku se týkají především rozsáhlých projektů rekonstrukcí čistíren odpadních vod a výstavby kanalizací ve Stříbře, Tachově a Chodové Plané, podpořených dotacemi z ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje.Cílem všech tří projektů je celkové zlepšení odvádění i čištění odpadních vod v regionu. Práce na nich budou trvat až do června 2012 a předpokládané náklady dosáhnou zhruba 140 milionů Kč.

Součástí projektů je dobudování kanalizačních sítí v těch částech měst, kde dosud chyběly, celkem jde zhruba o 8,5 km nové kanalizace. Rekonstrukcemi všech tří čistíren, jejichž součástí je i jejich kompletní automatizace, se vytvoří lepší podmínky pro odstraňování dusíkatého znečištění. To umožní lépe plnit limity uložené vodoprávními orgány. První výsledky investic jsou přitom patrné už dnes. Na čistírně v Tachově již fungují nové aktivační nádrže a výsledná kvalita vyčištěné vody bez problémů splňuje limity pro nejlepší dostupné technologie.

Stavební práce probíhají při zachování běžného provozu. V Tachově se navazuje na práce provedené již v roce 2010. Letos se tu na čistírně vybudovala nová paralelní biologická linka, dále se rekonstruují objekty a zařízení hrubého předčištění a kalového hospodářství a instalují se další nové stroje a technologie. Ve Stříbře se rozšířil aktivační proces a vybudovaly se dvě nové dosazovací nádrže, včetně dalších objektů a nových technologií. V Chodové Plané se jedná zejména o výstavbu nového mechanického předčištění, rekonstrukci provozního objektu a úpravu stávajících aktivačních a dosazovacích nádrží.

Vybrané dodavatelské firmy zároveň pracují na dostavbě kanalizací. V Tachově je v současné době již dokončena kanalizace v ulicích Tovární a Americká a před dokončením je kanalizace v Oldřichově. V Chodové Plané je hotová kanalizace v Nádražní ulici a ve Stříbře bude do června příštího roku kompletně odkanalizovaná jižní část města.

Letos se na Tachovsku podařilo dokončit i řadu menších, i když samozřejmě také velmi potřebných investic v oblasti zásobování pitnou vodou. Mezi jinými uveďme například výstavbu vodovodních rozvodů v Otročíně, z prostředků města Stříbra, kterými se tato jeho místní část po loňské výstavbě nového přívodního řadu definitivně napojila na skupinový vodovod se spolehlivým zdrojem pitné vody – úpravnou v Milíkově.

Zdroj: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

 
 
 
 
 
22.12.2011 9.32, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6