11. 7. 2020

9.10.2019 0.55, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Ve Šluknově začíná rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje ve Šluknově, v ulici Smetanova, rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 140 napojených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

V ulici Smetanova se nachází vodovod z litiny DN 80 mm z roku 1892. Řad je již dožilý a poruchový. Je uložen v těsném souběhu s kanalizací. Kanalizace je v této lokalitě tvořena úseky betonového potrubí DN 300, 400 a 500 mm. Stoka byla postavena v roce 1973. Hloubka uložení kanalizace je od 2,3 do 4 metrů. Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, netěsné spoje, kaverny, deformace a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce 157 metrů vodovodu a 172 metrů kanalizace.

Práce budou probíhat pouze ve výkopu v úzké uličce. Stavba svou činností zcela omezí průjezd ulicí. Mezideponie je navržena uprostřed stavby na veřejném pozemku, tím bude minimalizována doprava materiálu přes město. Po dobu výstavby nelze umožnit průjezd hasičské techniky a ostatním jednotkám IZS. Hlavní cesty jednotek IZS vedou mimo tuto úzkou uličku. Při nutnosti zásahu IZS do rekonstruované uličky stavba umožní její příjezd.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových, stoka „A“ bude provedena v dimenzi DN 400 mm v délce 81 metrů, stoka „B“ v dimenzi DN 400 mm v délce 51 metrů a DN 300 mm v délce 40 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu DN 90 mm. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce všech dotčených revizních šachet. Do nových řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Práce budou prováděny v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději pět měsíců od data předání staveniště, tj. do 3. března 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zdroj a plánek lokality: SVS

 

9.10.2019 0.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2