20. 8. 2019

Ve Šluknově rekonstruují vodojem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujícího vodojemu a navazujícího vodovodu ve Šluknově, v lokalitě Křížový Vrch. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.
Stávající vodojem v lokalitě Křížový Vrch leží ve svahu nad místní komunikací nedaleko ulice Křečanská. Stavba je nadzemní se zapuštěnou vyzděnou akumulací pod terénem o objemu 2x 200 m3. Byl vystavěn přibližně v letech 1918-30. Voda do něj je dodávána ze zdrojů Číhaná, Rožany a Chřibská. Slouží k zásobování pitnou vodou pro asi třetinu města Šluknov. Objekt je ve špatném technickém stavu, což odpovídá tomu, že je desítky let vystaven jak nepříznivým vlivům počasí, tak vysoké vnitřní vlhkosti. Důsledkem jsou poruchy, které mají negativní dopad na životnost a provozuschopnost objektu. Vodojem vykazuje především korozní poruchy stropů. Závažné jsou trhliny vzniklé prorůstáním kořenů vegetace. Nedostatečné je také odvětrávání akumulačních nádrží. Rekonstrukci vyžaduje i přívodní řad z vodního zdroje Chřibská v úseku mezi vodojemem a redukční komorou a odtok z vodojemu. SVS proto rozhodla o současné rekonstrukci vodojemu i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stavební i technologické části objektu: Dojde k sanaci profilů stropu (odrezení a antikorozní nátěry). Místo vybourané stávající akumulační nádrže bude osazena nová, sestavená ze dvou komor. Ze stropů a stěn budou odstraněny plošné inkrustace a zajištěna bude obnova jejich vodotěsnosti pomocí nových nátěrů. Dojde k náhradě zkorodovaných stavebních prvků (dveře, žebříky, stupadla) a jejich náhradě za plastové či pozinkované. Budou realizována komplexní opatření k odvětrání uzavřených prostorů akumulačních nádrží. Co se týče vodovodu, bude použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 150 mm v celkové délce 26 metrů. Dojde k rekonstrukci části elektroinstalace a k osazení snímačů hladiny vody v akumulačních nádržích.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. dubna 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 168,6 milionů korun bez DPH.

Naše voda

9.5.2016 12.36, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1