“Na paseky v pražských lesích, které vznikly především kvůli kůrovcové těžbě, vysadíme 80 tisíc sazenic dřevin. Nejvíce zastoupenými druhy jsou dub zimní ( 32 000), buk lesní (18 000) a javor babyka (3 900). Z jehličnatých dřevin to je především jedle bělokorá (5 300), borovice lesní (2 200) a modřín opadavý (900). Nejvíce stromků přibude v Modřanské rokli, Chuchelském háji, Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku nebo v Milíčovském lese,” dodává zpráva.

Zdroj a foto: LHMP