31. 3. 2023

V Ohři v profilu Reslava Pomezí hranice byl loni zvýšený obsah rtuti

V lednu 2022 odbor vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Ohře předložil zprávu, která se týká Sledování rtuti v hraničních tocích se SRN za rok 2021. Tato zpráva krom sledování jakosti hraničních vod obsahuje i kontrolu hodnocení obsahu rtuti ve vzorcích vody a v plaveninách řeky Reslavy a Ohře, dále pak v sedimentech nádrže, na odtoku z nádrže Skalka a v neposlední řadě i ve svalovině ryb odlovených ve vodní nádrži Skalka.

O rozborech informoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský

Odběry vzorků vody a plavenin jsou vždy doplněny údajem o denním průtoku vody odečítaném na limnigrafu v Arzbergu na území SRN. Odběry vzorků na řece Reslavě byly cíleně prováděny i při zvýšeném průtoku. V roce 2021 bylo z Reslavy odebráno 20 vzorků, z toho 8 za průtoků vyšších než 10 m3/s. Z předložené zprávy vyplývají následující závěry:

  • Zatížení řeky Ohře v profilu nad soutokem s Reslavou (profil 1101 Ohře hranice) je z hlediska obsah u rtuti (Hg) zanedbatelné. Nalezené hodnoty v roce 2021 přesáhly mez stanovitelnosti Hg <0,02 μg/l pouze dvakrát. Nejvyšší hodnota byla 23.6.2021, kdy byla naměřena hodnota 0,05 μg/l. Stanovení koncentrací Hg ve vodách jsou prováděny v souladu s normou ČSN EN ISO 17852 (75 7442) Jakost vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové fluorescenční spektrometrie; 8.2008
  • Z výsledků ze sledování v profilu Reslava Pomezí hranice (profil 1105) plyne zvýšený obsah rtuti ve vodě. V rámci provozního monitoringu byla nejvyšší hodnota koncentrace Hg zaznamenána v měsíci srpnu 2021, a to 0,99 μg/l.
  • Průměrné hodnoty koncentrací rtutí zjištěné za rok 2021 ve splaveninách jsou na sledovaných profilech (Reslava a Ohře na přítoku do VN Skalka) prakticky shodné s minulým obdobím, a jsou mírně nižší než na počátku sledování, tj. roku 2010-11. Stanovení rtuti v pevných matricích je prováděno v souladu s ČSN 75 7440 Jakost vod. Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgací a atomovou absorpční spektrometrií, 2009
  • Koncentrace rtuti v dnových sedimentech VN Skalka jsou v porovnání s posledním vzorkováním v roce 2020 u většiny profilů podobné. Mírně nižší hodnoty byly naměřeny na profilu č. 9823 Ohře most vtok, kde byla zaznamenána hodnota Hg 9,7 mg/kg v sušině (v roce 2020 bylo 13,9 mg/kg sušiny).
  • Výsledky analýz sedimentu z bantamu na odtoku z VN Skalka v roce 2021 vyplývá, že hodnoty koncentrace rtuti v čerstvém sedimentu na odtoku z nádrže Skalka byly na úrovni roku 2020.
  • Ryby v nádrži, především dravé, obsahují několikanásobně vyšší koncentrace rtuti ve svalovině, než je limit uvedený v Nařízení komise (ES) č. 1881/2016, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Obsah rtuti v rybách nalezený v roce 2021 se výrazně neliší oproti letům minulým.

Zdroj: Povodí Ohře, ilustrační foto: wikimedia commons, Pavel Hrdlička,

27.3.2022 12.51, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2