22. 9. 2020

22.5.2020 9.04, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Lodní doprava

V Brandýse se vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel

Na Labi v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vymezila Státní plavební správa (SPS) část vodní cesty pro provozování malých plavidel s výkonem motoru nejvýše 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek. Oznámila to SPS.

„Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3102/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna při levém břehu Labe v ř. km 865,030 až ř. km 865,100 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 70 m a šířce max. 25 m,“ uvádí ve svém opatření.

Objíždění řady uměle vytvořených překážek malými plavidly s výkonem motoru nejvýše 12 kW je možné provozovat každý den v období od 1. dubna do 30. října v době od 09:00 hod do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 13:00 hodin do 19:00 hodin využívat Klub vodního motorismu Kotva, z.s., se sídlem Maxe Švabinského 809/59, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Vymezená vodní plocha pro provozování malých plavidel bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

bóje č. 1 bude osazena v ř. km 865,030 ve vzdálenosti 40 m od levého břehu

bóje č. 2 bude osazena v ř. km 865,100 ve vzdálenosti 40 m od levého břehu

Bóje budou umístěny souběžně s levým břehem. Celkem budou umístěny 2 bóje. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování malých plavidel objíždějících uměle vytvořené překážky v žádném případě překračovány. V takto vymezené vodní ploše bude umístěno celkem 12 kusů bílých slalomových bójí.

Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem:

Denně od 1. 4. do 30. 10.
09–19 hod.
13–19 hod. Klub vod. motorismu Kotva, z.s.
Max. 2 plavidla s výkonem motoru nejvýše 12 kW.

Výška písmen bude minimálně 10 cm. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 70 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla

Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.

Provozem nesmí dojít k poškození opevnění břehu, majetku Povodí Labe, státní podnik a ke znečištění vodního toku ropnými produkty nebo závadnými látkami.

Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.

Provozování malých plavidel se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Zdroj: SPS, ilustrační foto: wikimedia commons, Alex ‘Florstein’ Fedorov

 

22.5.2020 9.04, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Lodní doprava

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4