16. 10. 2019

14.6.2019 10.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR k diskusi o kvalitě pitné vody

Do probíhající diskuse o kvalitě pitné vody a podobě norem pro pitnou vodu se vložilo i vedení vodních zdrojů Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. Stejně jako předchozí stanoviska k tématu zveřejňuje portál Naše voda i tento názor:

Vyjádření Oddělení vodních zdrojů ke Stanovisku Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu „Má Česká republika skutečně měkké a zastaralé normy na pitnou vodu?“ k AVex 2/2019 „Pitná voda – je a bude?“

V současné době probíhající klimatická změna má dopad nejen na dnes palčivě pociťovaný nedostatek vodních zdrojů, ale také na jejich v čase se měnící a často nevyhovující kvalitu, která je navíc ovlivněna značnou chemizací životního prostředí. Je proto zcela pochopitelné a žádoucí, že se část oddělení Vodních zdrojů ÚH AV ČR, v. v. i., této problematice dlouhodobě věnuje a jeho výsledky mají ve srovnání s mezinárodním výzkumem špičkovou úroveň a jsou v naprostém souladu s dlouhodobou výzkumnou koncepcí ústavu. Nastíněná vize doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D. a jeho týmu odborníků, která byla formulována ve formě expertního stanoviska AVex č. 2/2019 „Pitná voda – je a bude?” a přednesena mimo jiné v paláci Žofín dne 25. března 2019 byla velmi pozitivně přijata a vysoce hodnocena mnoha předními odborníky z několika rezortů vodního hospodářství. Celé oddělení Vodních zdrojů po podrobném studiu stanoviska Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu „Má Česká republika skutečně měkké a zastaralé normy na pitnou vodu?“ k AVex 2/2019 „Pitná voda – je a bude?“ hodnotí toto stanovisko jako velmi unáhlené, navíc vysoce emotivně až pejorativně formulované, aniž by dávalo prostor k odborné diskuzi o problematice pitné vody, která by měla po vydání stanoviska AVex č. 2/2019 následovat, což byl koneckonců jeden ze záměrů jeho zpracovatelů. Snaha SZÚ zasahovat do práva Akademie věd a jejich zaměstnanců vyjadřovat se k aktuálním společenským otázkám a prezentovat své názory v médiích je velmi znepokojující, přičemž předložená forma stanoviska SZÚ je diskutabilní a velmi málo přijatelná z hlediska odborného i společenského. Přitom lze předpokládat a doufat, že oběma stranám jde o jediné, aby byla v budoucnosti zajištěna kvalitní pitná voda v dostatečném množství. A to v současné době není snadný úkol a lze konstatovat, že tým pod vedením doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D. se o jeho dosažení poctivě snaží, což dokazuje mezinárodně uznávanými výsledky, aniž by se uchyloval k teatrálnímu zkreslování fakt a dezinterpretaci stávajících poznatků.

V Praze 13. 6. 2019, Ing. Miroslav Tesař, CSc., vedoucí Oddělení vodních zdrojů Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., ilustrační foto (úpravna vody) Naše voda – Nina Havlová

14.6.2019 10.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3