12. 7. 2020

7.2.2020 10.37, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Úpravy Dolanského potoka předejdou zanášení koryta a zvýší bezpečnost

V korytě Dolanského potoka v Dolanech u Olomouce probíhají stavební práce. Povodí Moravy již v listopadu zahájilo úpravy koryta, které zajistí převádění zvýšených průtoků, poskytnou vhodný prostor pro život mnoha živočišných druhů a zároveň budou plnit estetickou funkci v okolí nově postavených domů v obci.

Jak přitom dnes informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, práce potrvají do května 2020. V rámci prací Povodí Moravy odtěží sediment z koryta vodního toku, zpevní patu koryta toku lomovým kamenem a stabilizuje podélný sklon toku příčnými prahy. Práce budou probíhat na úseku dlouhém 1 145 m. „V obci potřebujeme především snížit míru zanášení koryta Dolanského potoka sedimenty, které omezují jeho kapacitu. To může být nebezpečné například kvůli převedení zvýšených průtoků během povodní. V toku navíc vytvoříme bermy a do toku umístíme 12 příčných prahů ze dřeva. Výsledkem bude dostatečná kapacita i stabilizace koryta toku a zvýšení úrovně ochrany pozemků a staveb v jejich blízkosti před vznikem povodňových škod. Použitím prahů z přírodního materiálu podpoříme i ekologickou funkci vodního toku,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Před zahájením stavby provedli vodohospodáři odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Součástí úprav bude i výsadba dřevin vhodných pro výsadbu podél vodních toků. Stavba byla projednána s orgány ochrany životního prostředí a bylo na ni vydáno stavební povolení odborem životního prostředí v Olomouci. „Na předem určených místech vysadíme celkem 215 kusů dřevin, jako je olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba hrotolistá, vrba košíkářská nebo trnovník akát. Kromě zvýšení funkce ochrany před povodněmi tak dojde také ke zlepšení biologické a estetické funkce vodního toku,“ doplňuje Gargulák. Samotné stromy budou vysazeny podél vodního toku nad břehovou hranou tak, aby v případě zvýšených průtoků netvořily překážku v korytě řeky.

Práce navazují na první etapu úpravy koryta Dolanského potoka v intravilánu obce, která byla realizována v jarních a letních měsících roku 2018. Akce je spolufinancována z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“ Celkové náklady této akce jsou 5,2 mil. Kč.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

 

 

7.2.2020 10.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2