2. 6. 2020

3.6.2019 8.59, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Teplicích začne rekonstrukce děravé kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Teplicích, v ulici Papírová, rekonstrukci děravé kanalizace. Stavbu je koordinována se statutárním městem Teplice, které plánuje v lokalitě obnovu chodníků.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace tvořená betonovým vejcem DN 600/900 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace zkorodovaná a s chybějícím dnem. V 80. letech byla stoka v kanalizační šachtě 105007 zaslepena (zabetonována) a navazující úsek směrem do Lázeňské uličky byl odbourán a byl zde postaven obslužný provoz lázeňského domu Beethoven. Na stoku jsou napojeny 2 splaškové přípojky.

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace od křižovatky s ulicí Dlouhou směrem k lázeňskému domu Beethoven. Stoka bude provedena z kameninových trub KA DN 250 mm v délce 32,60 m. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek celkové délky 15,28 metrů. Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. května 2019, vlastní stavební práce budou zahájeny ve 23. Kalendářním týdnu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

SVS v současné době provádí celou řadu vodohospodářských staveb, o nichž se mohou zájemci dozvědět na stránkách společnosti www.svs.cz.

Zdroj: www.svs.cz., ilustrační foto archiv Naše voda

3.6.2019 8.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5