19. 9. 2020

Také České Švýcarsko bude mít nově čtyři zóny

Návrh nové zonace Národního parku České Švýcarsko projednala Rada národního parku během svého zasedání v pátek, 7. září 2018. Návrh vznikl v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny. Území parku člení nově do čtyř zón – přírodní, přírodě blízké, zóny soustředěné péče a zóny kulturní krajiny. Oznámil to NP České Švýcarsko.

Přijetím návrhu nové zonace Radou parku nyní podklady postupují na ministerstvo životního prostředí, které připravuje vydání vyhlášky. Ta by měla vstoupit platnost zhruba v polovině příštího roku. Nová zonace pak bude platná po dobu minimálně 15 let.

„Nová zonace člení území Národního parku České Švýcarsko podle způsobu, jakým má být prováděna péče o jeho ekosystémy, určuje tedy hlavně, kde a v jaké míře bude člověk zasahovat do přirozeného vývoje,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Jsme potěšeni souhlasnou odezvou Rady parku a skutečností, že návrh tímto může postoupit dále do legislativního procesu.“

Odlišně od zonace dřívější, neřeší nová přístupnost jednotlivých zón pro návštěvníky. Pravidla pro návštěvníky budou nastavena při vyhlášení klidových území, do kterých turisté budou moci vstupovat jen po vyhrazených cestách.

V současné době platí přechodné ustanovení, kdy někdejší první zóny národních parků jsou současně považovány za klidové území i zónu přírodní. Po novele zákona, která ruší původní třístupňovou zonaci, tedy pro návštěvníky nenastaly žádné významnější změny z hlediska návštěvnických pravidel.

Zdroj: NP ČS

11.9.2018 9.53, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4