20. 5. 2019

16.8.2018 16.02, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zrekonstruuje vodovod v Harrachově a části Liberce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Harrachově, v lokalitě Anenské údolí u čp. 323, dožilý úsek vodovodu. Další dožilý úsek vodovodu SVS zrekonstruuje v Liberci, v ulici Prosečská. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětem stavby v Harrachově je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu z litinového potrubí LT DN 80, který byl uveden do provozu v roce 1980. Vodovodní řad je v nevyhovujícím technickém stavu, je poruchový, a proto dojde k jeho rekonstrukci. V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodu v části Anenské údolí v ulici mezi čp. 161 a čp. 323. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC d110 v délce 51,5 metrů a PEHD PE 100 RC d90 v délce 50 metrů ve stávající trase a niveletě vodovodu. Trasa vodovodního řadu určeného k rekonstrukci začíná v místní komunikaci v km 0,0000 v křižovatce naproti domu čp. 358. Z křižovatky vede směrem do ulice k domu čp. 161 a touto ulicí v místní komunikaci dále až k domu čp. 323, kde končí. Nový vodovodní řad kopíruje výškově i směrově stávající trasu. V rekonstruovaném úseku budou přepojeny všechny funkční stávající vodovodní přípojky, celkem 8 ks. Na začátku rekonstrukce v km 0,0000 bude řad napojen na stávající řad PE d160 a na propoji budou osazena 3 šoupata. Trasa v km 0,0000 – 0,0515 bude provedena v dimenzi d110, trasa v km 0,0515 – 0,1015 bude provedena v dimenzi d90. V km 0,0515 bude připravena odbočka na připojení řadu PE d110 zásobující areál SčVK a čistírnu odpadních vod. V km 0,1015 bude osazen podzemní hydrant jako kalník. Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny začátkem září a dle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do září 2018.

V uvedené lokalitě v Liberci je předmětem stavby rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu z polyetylenu PE DN 110, který byl uveden do provozu v roce 1979. Vodovodní řad byl proveden z nekvalitního materiálu, který praská, a způsobuje tak velmi časté poruchy. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. V rámci stavby dojde k rekonstrukci tohoto řadu ve stávající trase a niveletě za potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d110 v celkové délce 135 metrů. Součástí rekonstrukce bude přepojeno 7 ks stávajících vodovodních přípojek a napojen 1 podzemní hydrant DN 80. Stavba je koordinována se stavbou GasNet s.r.o., která bude v daném úseku rekonstruovat NTL plynovod otevřeným výkopem. Následovat bude celoplošná obnova povrchu komunikace. Investorem stavby je SVS. Stavební práce probíhají a dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.

Naše voda, plánek lokality (Harrachov) SVS

16.8.2018 16.02, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2