9. 4. 2020

3.5.2017 0.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

SVS zrekonstruuje další kanalizaci a vodovod v Teplicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Teplicích plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Dlouhé ulici. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace neznámého stáří v Dlouhé ulici je tvořena úseky z různých materiálů i profilů: z betonu vejčitého profilu 600/900 mm a z kameniny o vnitřním průměru 400 a 300 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, silně zkorodovaná, popraskaná a nedostatečně kapacitní, což bylo příčinou několika havarijních událostí. V těsném souběhu s ní je veden litinový vodovod vnitřního průměru 200 mm z roku 1970, jehož rekonstrukce je zahrnuta do téže stavby. Kanalizace a vodovod jsou vedeny podél východní strany nového obchodního centra Galerie, a to v částečně pod chodníkem se zámkovou dlažbou a zčásti pod ozeleněným přisypaným svahem.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 500 mm v délce 117,08 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 200 mm v délce 116,96 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících pěti domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí a propoje na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu převážně ve stávající trase. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. dubna 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (18. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2017. Stavba SVS navazuje na předchozí stavbu SVS – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v lokalitě sousedícího Zámeckého náměstí – jež je koordinována s investiční akcí města, obnovou povrchů, a to včetně Dlouhé ulice.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Naše voda

3.5.2017 0.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3