26. 9. 2020

18.9.2018 6.00, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodů v Žitenicích a části Litvínova

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Žitenicích, v lokalitě nad obecním úřadem, a v Litvínově, v ulicích Na Kopci a Hamerská, dožilé úseky vodovodů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Žitenicích se jedná o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu z litiny LT DN 80 z roku 1910 v jeho stávající trase a niveletě. Rekonstruovaný vodovod bude z vysokohustotního polyetylenu PE 100 RC d90 mm v celkové délce 189 metrů. Trasa vodovodního řadu určeného k rekonstrukci začíná v km 0,000 napojením na stávající vodovod LT DN 80 v křižovatce s ulicí Skalická, odtud povede vodovod nad Obecním úřadem (č.p. 118) v zámkové dlažbě, poté přechází do úzké uličky (tráva/štěrk), dále trasa pokračuje v silnici a končí u objektu rodinného domu č.p. 216 napojením na stávající vodovod PE 90.  Celá trasa rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem. Potrubí v rýze bude ukládáno do pískového lože tl. 100 mm (kopaný písek, zrna do 8 mm). Pod pískovým ložem musí být dno rýhy urovnáno do roviny a zbaveno kamení, aby potrubí leželo rovnoměrně v celé délce. V rekonstruovaném úseku budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

Zásobování pitnou vodou v době stavby bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem z potrubí HDPE d63 v kombinaci se svěrnými mechanickými tvarovkami a kulovými uzávěry. Potrubí provizorních přípojek HDPE d32 bude zavedeno až k vodoměrným sestavám jednotlivých domů. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2018, stavební práce právě začaly a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny nejpozději do 30. listopadu 2018.

Další plánovaná investiční akce proběhne v Litvínově, v ulicích Na Kopci a Hamerská, kde budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v celkové délce 867,3 metrů, na které je napojeno cca. 450 obyvatel. Stavba je koordinována s městem Litvínov, které bude provádět obnovu chodníků. Stavba bude rozdělena na etapy.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen několika úseky litinového potrubí průměru DN 80 z let 1952 až 1954, dále úseky ocelového potrubí DN 80 z let 1931 a 1952 až 1954, a jedním úsekem potrubí z PVC DN 150, uvedeným do provozu v roce 1975. Důvodem rekonstrukce je jak stáří řadů, tak plánovaná investiční akce města Litvínov v této lokalitě. V rámci investiční akce SVS dojde k výměně potrubí za nové trouby z tvárné litiny TLT průměru DN 80 (ŘAD 2, ŘAD 6), dále z TLT DN 100 (ŘAD 7), TLT DN 150 (ŘAD 1 a ŘAD 4), TLT DN 150 (ŘAD 3) a TLT DN 300 (ŘAD 5) s vnější protikorozní ochranou zinko-aluminiovým povlakem 400 g/m2 a s krycí modrou epoxidovou vrstvou v parametrech třídy K9 a s vnitřní odstředivě nanášenou vysokopecní cementovou vystýlkou. Odolnost vůči tahovým silám vznikajícím tlakem vody v potrubí bude zajištěna na předepsaných místech použitím jištěných zámkových spojů v hrdlech trub a tvarovek a v některých místech opěrnými betonovými bloky.

Pokládka vodovodů bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně min. 200 mm nad vrcholem potrubí. Tato vrstva bude nejméně do výšky 300 mm nad vrchol potrubí zasypána vhodnou prohozenou zásypovou zeminou. Přípojky jsou DN50 až DN80 a budou přepojovány pomocí odbočných litinových tvarovek, šoupat a přírub jištěných v tahu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. srpna 2018. Stavební práce začnou od 1. října 2018. Stavba je koordinována s městem Litvínov, které bude provádět obnovu chodníků. Stavba je rozdělena na etapy. Etapa I. musí být dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018 a zahrnuje rekonstrukci vodovodních řadů 1, 2 a 3. Etapa II. musí být dokončena nejpozději do 30. 9. 2019.

Naše voda, plánek lokality (Žitenice) SVS

 

 

18.9.2018 6.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4