18. 7. 2019

14.10.2018 6.46, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v části Děčína

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Děčíně, v ulicích Budapešťská, Fibichova a Jánská, dožilé úseky vodovodu v délce 621 metrů a nevyhovující úseky kanalizace v délce 676 metrů, pro cca. 1 250 napojených obyvatel. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V ulici Budapešťská se nachází vodovod z litiny DN 80 uvedený do provozu v roce 1909, je umístěn v souběhu s kanalizací, místy ji křižuje. Inkrustace přesahuje 30 %. Kanalizace je v této ulici tvořena úseky betonového potrubí DN 300 (186 metrů) a DN 400 (253 metrů) a úsekem z PVC DN 400 (40 metrů) z roku 1956. Kamera prokázala poréznost rour, časté kaverny, korozi na úrovni 50 %, praskliny, a nedostatečné šachty. Ve Fibichově ulici je v provozu litinový vodovod DN 80 a úsek z litiny DN 80, rovněž z roku 1909. Kanalizace je tvořena betonovým potrubím DN 400, které vykazuje praskliny, kaverny a deformaci stoky. V ulici Jánská je uložen vodovod z litiny DN 50 z roku 1909, stav odpovídá stáří. Kanalizace je tvořena úsekem z betonu DN 500, a úseky z kameniny DN 300 a DN 400, v provozu je od roku 1956. Kamerová prohlídka prokázala časté kaverny, praskliny, deformace, a chybějící části stoky. Z výše uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 621 metrů a kanalizace v celkové délce 676 metrů.

Pro rekonstrukci kanalizační stoky „A“ bude použito potrubí z oboustranně glazované kameniny DN 400 a DN 300 v délce 451 metrů. Součástí tohoto úseku je rovněž rekonstrukce 12 ks šachet DN 1000 a přepojení 49 ks přípojek. Stoka „B“ bude rekonstruována v délce 88 metrů rovněž za oboustranně glazovanou kameninu DN 400, 2 ks šachty DN 1000, a přepojení 17 ks přípojek. Stoka „C“ představuje úsek 53 metrů s použitím téhož potrubí rozměru DN 300, 2 ks prefabrikované šachty DN 1000, a 6 ks přípojek. Stoka „D“ je v délce 61 metrů o rozměru DN 300, 2 ks šachet (DN 1000 a DN 1200) a se 7 ks přípojek. Stoka „E“ je v délce 23 metrů a bude použito stejné potrubí o rozměru DN 300 spolu s jednou prefabrikovanou šachtou DN 1000. V délce 23 m v ulici Thunská bude přeložena kanalizace ze soukromého pozemku zahrady do veřejného pozemku vozovky.

Vodovod bude rekonstruován v ulicích Budapešťská a v ulici Fibichova ve společném výkopu s kanalizací. Pro společné uložení s kanalizací bude vodovod odkloněn od stávající trasy. V ulici Jánská bude uložen ve stávající trase. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena z velké části ve výkopu. V délce 25 m bude vodovod i kanalizace uložen bezvýkopově z důvodu nevhodného stávajícího umístění v úzké uličce, z důvodu objektu opěrné zídky a z důvodu podezděného plotu. Úzká ulička se nachází blízko křižovatky ulic Thunská a Budapešťská.

Vodovodní řad „A“ bude v délce 456 metrů vyměněn za polyetylenové potrubí DN 90, spolu výměnou 2 ks podzemních hydrantů DN 80, součástí stavby je i přepojení 24 ks přípojek. Řad „B“ v délce 89 metrů bude rovněž vyměněn za polyetylenové potrubí DN 90 a dojde k přepojení 4 ks přípojek. Řad „C“ je v délce 76 metrů, bude použito potrubí stejného materiálu v rozměru DN 63, a dojde k přepojení 3 ks přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. září 2018, v tuto chvíli čeká zhotovitel na vydání zvláštního užívání komunikace. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. Stavba je koordinována s obnovou plynovodů v dané oblasti. Cílem koordinace je provedení celoplošné obnovy komunikací.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

14.10.2018 6.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4