1. 12. 2020

21.8.2018 4.31, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci vodojemu v Albrechticích a vodovodu v obci Hrob

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Albrechticích v Jizerských horách stavebně-technologickou rekonstrukci vodojemu. V Hrobu, v části ulice Horní, pak SVS zrekonstruuje dožilý úsek vodovodu. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem se nachází v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách na pozemku p. č. 632/3. Je postaven na terénní protáhlé vyvýšenině s možností výhledů do okolní krajiny. Daná lokalita se nachází v CHKO Jizerské hory a je pohledově exponovaná. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1989 a v současnosti odpovídá jeho stavební i technologická část jeho stáří. Na stropě akumulace a vstupu je obnažená výztuž, ocelové potrubí odběru, přítoku a bezpečnostního odběru je silně zkorodované. Strop podzemní části má obnaženou rozdělovací výztuž. Kolem VDJ je oplocení z drátěného povlakovaného pletiva uchyceného do ocelových sloupků. Vstupní brána je mechanická dvoukřídlová. Oplocení je zdeformované, sloupky jsou zkorodované. Kolem objektu je okapový chodník a betonové žlabovky. Opěrná zeď je prasklá vpravo od vstupu. Z uvedených důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k provedení udržovacích prací, dále dojde ke zbourání stávající sedlové střechy, která bude nahrazena pochůznou střechou. Přístup na střechu vodojemu bude po ocelové rampě. Přístup na rampu je po travnaté cestě, která vede kolem plotu. Dále dojde k sanaci betonových konstrukcí a k výměně technologického vystrojení. Z vnější strany budou stávající betonové přístupové schody nahrazeny lehkými schody z kompozitu. Nádrž vodojemu bude nově izolovaná proti zemní vlhkosti, stropní deska bude zateplena a nádrž zpět zasypána. Vodojem bude nově oplocen. Stavba nevyžaduje zřízení provizorního vodovodu. Vlastní stavební práce začínají ve středu 22. srpna 2018 a stavba má být dokončena nejpozději do 31. října 2018.

V uvedené lokalitě v obci Hrob se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100 a DN 80, uvedeným do provozu v roce 1921. Řady jsou již dožilé a poruchové, a z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stávajících vodovodních řadů, které budou nahrazeny ve stávající trase a nivelitě novým potrubím z tvárné litiny TLT DN 100 v délce 68,70 metrů a DN 80 v délce 104 metrů. Rekonstrukce řadu 1 začíná v silnici před železničním mostem v ulici Horní a pokračuje pod mostem do křižovatky ulic Horní a Horní. Zde je zprava na řad 1 napojen začátek řadu 2. Řad 1 odbočuje vlevo a před č. p. 113 je napojen na stávající řad LT DN 80. Řad 1 je navržen z TLT DN 100 PN 10. Stávající hydrant bude zachován, bude znovu přepojen na opravovaný řad 1. Stávající vodovod kříží jednu kanalizační přípojku spodem, na tuto kanalizační přípojku DN 250 bude umístěna dělená chránička DN 300 s přesahem 1 m na obě strany. Součástí opravy je přepojení a případná oprava přípojek.

Rekonstrukce řadu 2 začíná v silnici v křižovatce ulic Horní a Horní. Zde je zprava na řad 1 napojen začátek řadu 2. Řad 2 odbočuje vpravo a před p. p. č. 544/1 je ukončen odběrovou soupravou DN 1“. Řad 2 je navržen z TLT DN 80 PN 10. Stávající vodovod kříží dvě kanalizační přípojky spodem, na tyto kanalizační přípojky DN 150 budou umístěny dělené chráničky DN 200 s přesahem 1 m na obě strany. Součástí opravy je přepojení a případná oprava přípojek.

Potrubí bude ukládáno v pažené rýze (příložným pažením) na pískové lože tl. 150 mm (zrna do 16 mm) a obsypáno bude štěrkopískem (zrna do 12 mm) min. 100 mm nad vrchol potrubí vodovodu. Předpoklad uložení potrubí v hloubce 1,7 m. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 16. srpna 2018, vlastní stavební práce předpokládá zhotovitel zahájit v prvním týdnu měsíce září. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.

Naše voda, plánek lokality (Albrechtice) SVS

 

 

21.8.2018 4.31, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Prosinec 2020>>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3