19. 9. 2020

14.9.2018 5.14, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Varnsdorfu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje ve Varnsdorfu, v ulicích Smetanova, Žitná, a Husova, dožilé úseky vodovodu v délce 930 metrů a nevyhovující úseky kanalizace v délce 1 126 metrů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V ulici Smetanova se v souběhu s kanalizací nachází úsek vodovodu z litiny DN 50 z roku 1896 a úsek z oceli DN 300 z roku 1969. Vodovody jsou dožilé a vykazují vnitřní inkrustaci do 45 %. V Žitné ulici je rovněž v souběhu s kanalizací (od ulice Polní po Smetanovou) v provozu vodovod z litiny DN 100 z roku 1935 a úsek z litiny DN 50 z roku 1896. Inkrustace je cca. 65%. V Husově ulici jsou v souběhu s kanalizací vedeny úseky vodovodního řadu z litiny DN 50 a DN 100 z roku 1969, a DN 80 z roku 1937.

Co se kanalizace týče, ve Smetanově ulici jsou betonové úseky stoky průměru DN 200 a DN 300 z roku 1990. Hloubka uložení kanalizace je od 1,85 – 2,35 metrů. Některé úseky nebyly prohlédnuty pro jejich havarijní stav a neprůchodnost kamerou. Kanalizace vykazuje velkou korozi nad 50 %, kaverny, praskliny, chybějící části stěn stoky i dna, místy je stoka zborcena. V Žitné ulici je kanalizace z roku 1960, je tvořena betonovým potrubím DN 300 a DN 400. Hloubka uložení je cca. 2,45 metrů. Kanalizace je popraskaná, tvoří se kaverny, místy je zborcené dno. V Husově ulici je stoka rovněž z betonu, průměru DN 400 a DN 500. Uvedena do provozu byla v roce 1899. Celý úsek nebylo možné prohlédnout kamerou z důvodu deformace trub a chybějícího dna. Dále kanalizace vykazuje četné kaverny, netěsné spoje, praskliny.

V rámci investiční akce SVS bude pro novou kanalizaci použito potrubí z kameniny v celkové délce 1 126 metrů a pro vodovod potrubí z polyetylenu v celkové délce 927 metrů. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce všech dotčených revizních šachet. Do nových řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Rekonstrukce kanalizace respektuje stávající polohu. Práce budou probíhat ve výkopu. Stavba podchází stávající železniční trať a bude také probíhat v blízkosti hasičské stanice v ulici Husova. Po dobu výstavby bude umožněn výjezd hasičské techniky a průjezd stavbou všem jednotkám IZS ve spodní části ulice Husova.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. srpna 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 14. měsíců od předání staveniště, tj. do 2. října 2019. V uvedeném termínu realizace je započítána i zimní technologická přestávka.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

14.9.2018 5.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4