26. 5. 2019

19.10.2018 8.25, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a kanalizačních šachet v Kadani

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 – v Kadani, v ulici Dvořákova, bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace a bude provedena sanace kanalizačních šachet. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky z kameniny DN 300 z roku 1970. Stávající kanalizační stoka KA DN 300 vykazuje praskliny a v některých částech jsou posunuté spoje. Na stoku je napojena jedna kanalizační přípojka DN 200 od okolních nemovitostí. Stavba počítá s rekonstrukcí stoky ve stávající trase a niveletě z a to z kameninových trub hrdlových KTH DN 300 v celkové délce 12,0 m a jedné nové šachty DN1000. Dále bude u 6 ks šachet provedena zednická sanace. Tři betonové šachty budou zrušeny. U jedné rušené šachty bude provedena oprava kanalizace v délce cca 7,0 m. Na jednom úseku bude v délce cca 1,0 m instalován bezvýkopovou technologií sanační rukávec.

Rekonstrukce stoky začíná v křižovatce ulic Poštovní x Dvořákova v km 0,000 napojením na stávající betonovou kanalizační šachtu a zakončena novou betonovou šachtou Š1 DN1000 v km 0,0120. U šachty Š2 bude provedena na výtoku ze šachty oprava potrubí v délce cca 3,0 m z důvodu propadu stropu potrubí. Mezi šachtou Š2 a Š3 bude provedena sanace pomocí bezvýkopové technologie opravným rukávcem v předpokládané délce 1,0 m. Mezi šachtou Š4 a Š5 bude pro nadbytečnost zrušena šachta a provedena oprava potrubí v délce cca 7,0 m. Dále v rámci akce budou v ulici Dvořákova zrušeny tři betonové šachty DN1000 a u 6 ks betonových šachet Š2 – Š7 bude provedena zednická sanace, tj. sanace kynet, nástupnice, rozebrání 0,5 m vrchní části a osazení novými prstenci vč. poklopů. V rekonstruovaném úseku bude přepojena jedna stávající kanalizační přípojka. Zemní práce budou prováděny v pažené rýze široké 1,0 m + 2×0,05 m = 1,1 m.

Investorem je SVS, vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2018.

Naše voda, plánek lokality: SVS

19.10.2018 8.25, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2