29. 9. 2020

21.9.2018 6.11, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci hrubého předčištění na ČOV v Litoměřicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Litoměřicích proběhne na čistírně odpadních vod (ČOV) rekonstrukce technologicky dožilého hrubého předčištění. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

ČOV Litoměřice byla uvedena do trvalého provozu 30.4 1996 a její technologické vybavení a stavebně technický stav objektů a zařízení odpovídá době její realizace. Na ČOV Litoměřice jsou napojeny komunální a průmyslové odpadní vody z Litoměřic, Lovosic, Terezína a okolí. Odpadní voda přitéká přívodní stokou do objektu hrubého předčištění, kde jsou umístěny čerpací stanice, odlehčovací komora, lapák štěrku, hrubé česle, strojně stírané jemné česle. K objektu hrubého předčištění je přidružen provzdušňovaný lapák písku. Odlehčovací komora slouží k odlehčení dešťových průtoků, přesahujících návrhové parametry ČOV.

Shrabky zachycené na jemných česlích jsou vylisovány v lisu na shrabky a deponovány před odvezením k likvidaci v přilehlé jímce. Dispozičně je umožněn obtok jemných česlí. Zachycený písek v lapači písku je odčerpáván vyklízecím mostem do akumulační jímky písku. Vzduch k mamutkám lapače písku je dodáván z dmychadel umístěných v přízemí objektu. Jímky písku, shrabků a plovoucích nečistot jsou vyklízeny společným drapákem a odváženy k tomu určeným dopravním prostředkem na místo skládky příp. likvidace.

Na ČOV chybí fekální příjmová stanice, která zajistí spolehlivou kontrolu a zdokumentování dovážených odpadů na přítok. Shrabky a písek jsou dopravovány do kontejneru – jedná se o dvě rozdílné kategorie odpadů, které je nutné od sebe separovat. Dochází k zanášení česlových žlabů jemným pískem díky malým spádům, které nelze zvětšit. Strojní zařízení hrubého předčištění je poplatné době výstavby, postupně dožívá a vyžaduje výměnu a modernizaci.

Předmětem stavby je provedení prací spočívajících v rekonstrukci hrubého předčištění na ČOV Litoměřice. Stavební úpravy hrubého předčištění budou probíhat uvnitř budovy hrubého předčištění. Stavební část zahrnuje tyto stavební objekty: IO 03.2 Fekální stanice, Separátor tlakových vozů IO 04.1 Hrubé předčištění, IO 04.2 Lapák písku, IO 17 Zpevněné plochy, IO 39 Kabelové rozvody. Technologická část zahrnuje tyto provozní soubory: PS 01 Fekální stanice, Separátor tlakových vozů, PS 02 Odlehčovací komora, lapák štěrku, PS 03 Hrubé česle, PS 04 Čerpací stanice, PS 05 Jemné česle, PS 06 Lapák písku, PS 07 Dmychárna, PS 24 ATS, PS 26 Rozvodny NN, PS 27 Elektro, PS 28 ASŘTP, PS 33 Provizorní zařízení, PS 34 Demontáže.

Součástí akce je vybudování nového objektu separátoru tlakových vozu (SOTV) pro účely čištění kanalizačních tlakových vozů z oblasti Litoměřicka (IO 03.2, PS 01) SOTV bude umístěn v nové železobetonové jímce před objektem hrubého předčištění, v místě stávající mycí rampy. V souvislosti s novým objektem SOTV bude realizována nová asfaltová plocha pro příjezd tlakových vozů a také betonová plocha pro umístění kontejneru. V rámci IO 17 Zpevněné plochy dojde v souvislosti s umístěním kontejnerů vně objektu hrubého předčištění k vybourání stávajících asfaltových ploch a realizaci ploch betonových.

Kapacity:

ČOV pro 70 000 EO – kapacita týdenního maxima

Střední zatížení 45 324 EO dle BSK5 a max. denní zatížení 57 873 EO

průměrné roční množství bezdeštných vyčištěných vod: 3 200 000 m3/r

průměrné denní množství bezdeštných vyčištěných vod: 7575,1 m3/d

maximální hodinový přítok na ČOV: 746,2 m3/h

maximální přítok při dešti na AN: 360 l/s

Investorem stavby je SVS. Stavba byla protokolárně zahájena předáním staveniště 14. září 2018. Termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je do 30. listopadu 2019. Následovat bude roční zkušební provoz.

Zdroj a grafika: SVS

 

21.9.2018 6.11, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4