22. 9. 2020

24.6.2020 8.44, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájila v Teplicích opravy kanalizace a vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění v Teplicích, v ulici Karla Čapka, popraskanou kanalizaci a poruchový vodovod a v ulici Prokopa Holého provede rekonstrukci popraskané kanalizace.

V ulici Karla Čapka je stávající kanalizace tvořena zděným vejcem 400/600 v délce cca 147 metrů, betonovým vejcem 600/1050 mm v délce cca 90 m a dále dvou odboček do ulici J. K. Tyla a Potěminova o délkách cca 12 a 9 metrů. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou, která prokázala, že je stoka popraskaná, zkorodovaná, v havarijním stavu, s chybějícími dnem, tvoří se kaverny. Stávající vodovod v ulici Karla Čapka je v provozu od roku 1920 a je litiny DN 80 mm (240 metrů) a DN 100 mm (160 metrů). Vodovod vykazuje vlivem opotřebení stoupající poruchovost.

V rámci přípravy rekonstrukce, která měla probíhat ve stávající trase, bylo zjištěno, že vodovodní potrubí je umístěno v zeleném pásu mezi chodníkem a silnicí. Postupně na něm nebo v jeho těsné blízkosti byly vysazeny stromy. Tento stromový porost je v současné době vzrostlý a brání kompletní rekonstrukci vodovodu, při které by musel být v převážné míře vykácen. Proto SVS po jednání s městem Teplice přistoupila k tomu, že se vymezila konfliktní oblast a v té se vymístil vodovod mimo tuto konfliktní zónu. Vznikl návrh přeložky vodovodní trasy ze stávající polohy do nové trasy. Jedná se o část mezi ulicemi Vrchlického a Baarova, kdy bude vodovod v délce cca 400 metrů vymístěn z původní trasy vedené v zelených plochách se stromovím do asfaltové komunikace. Tímto přeložením dojde k zamezení kácení vzrostlých stromů, které se nyní v trase vodovodu nacházejí. Z uvedených důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 418,94 metrů a kanalizace v délce 256,04 metrů.

Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 28. listopadu 2020.

V další lokalitě, v ulici Prokopa Holého, se nachází kanalizace z betonu DN 300 a kameniny DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka ve špatném technickém stavu, je popraskaná, netěsná, místy v protispádu. Vodovod je tvořen potrubím z PVC průměru 225 mm, pochází z roku 1992, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Z uvedených důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 155,15 metrů. V rámci rekonstrukce dojde k výměně kanalizace v nové trase. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Součástí rekonstrukce je i přepojení přípojek celkové délky 3,0 m, sanace stávající kanalizační šachty, vybourání stávající kanalizace a zrušení 7 ks stávajících kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Také v tomto případě začínají vlastní stavební práce v těchto dnech, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zdroj a plánek lokality (Karla Čapka): SVS

 

 

 

24.6.2020 8.44, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4