10. 8. 2020

SVS zahájila rekonstrukci čistírny odpadních vod v Třebenicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Litoměřicku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Třebenice. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ČOV je mechanicko-biologická, s kalovým hospodářstvím. Je určena pro čištění komunálních a průmyslových odpadních vod přiváděných jednotnou kanalizací. Její celková kapacita je 1275 EO (ekvivalentních obyvatel). Přečištěné vody jsou vypouštěny do potoka Modly. Stavebně je čistírna řešena jako zcela zakrytá, ve dvou blocích. V podzemním zastropeném bloku jsou všechny nádrže – vyrovnávací, usazovací, dosazovací, denitrifikace, stabilizace a uskladnění kalu. V nadzemním bloku jsou nádrže skrápěných biofiltrů. Podzemní blok zčásti a nadzemní blok celý vč. hrubého mechanického předčištění jsou zakryty zastřešeným objektem. Stavebně i technologicky dožilá ČOV by do budoucna již nesplnila podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových, proto SVS rozhodla o její celkové rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k  rekonstrukci ČOV na jejím pozemku uvnitř oploceného areálu. Bude se týkat stavební i technologické stránky ČOV, kde bude osazena nová účinnější technologie. Rekonstrukce bude zahrnovat rovněž koncový úsek přívodní stoky a odlehčovací komoru. Po rekonstrukci bude  ČOV mechanicko-biologická s kapacitou až 1953 EO, s denitrifikací a nitrifikací s jemnobublinným aeračním systémem. Přebytečný kal bude odváděn gravitačně do nádrží pro předzahuštění a uskladnění, vybavených středněbublinnou aerací. Poté bude k dalšímu zpracování odvážen na jinou ČOV. Celý objekt ČOV bude vybaven novou vzduchotechnikou, stavební i technologickou elektroinstalací a novým automatizovaným systémem řízení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. listopadu 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech přípravnými pracemi, a vlastní stavební a montážní práce na ČOV budou zahájeny v polovině ledna, a to s ohledem na klimatické podmínky. Práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2016. Stavba bude probíhat ta provozu. Po jejím dokončení bude zahájen roční zkušební provoz ČOV.

Naše voda, mapa lokality: SVS

2.12.2015 8.00, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6