6. 6. 2020

11.11.2018 6.14, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájila instalaci mostové váhy na čistírně odpadních vod v Děčíně

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2018 – nainstaluje mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV v Děčíně. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Čistírna odpadních vod (ČOV) Děčín-Boletice s kapacitou 68 000 ekvivalentních obyvatel byla do provozu uvedena v roce 2001. ČOV Děčín-Boletice čistí oblast obcí Boletice nad Labem, Křešice u Děčína, Březiny u Děčína, Děčín, Děčín-Staré Město, Vilsnice, Chrochvice, Podmokly, Horní Oldřichov, Bynov, Bělá u Děčína, Jílové u Děčína, Martiněves u Děčína, Krásný Studenec a pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu. Předmětem stavby je vybudování mostové váhy. Na základě legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka váhy je 18 metrů, váha je samoobslužná. Váha bude umístěna v komunikaci mezi dosazovacími nádržemi a biologickou linkou. Zpevněné plochy kolem vah budou v tl. 410 mm.

Investorem stavby je SVS, stavební práce v těchto dnech začaly a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019.  Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

11.11.2018 6.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5