6. 4. 2020

7.9.2018 10.40, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí stavební opatření na odlehčovací komoře v Teplicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí další plánovanou investiční akci roku 2018 – v Teplicích, v lokalitě Sady Čs. armády, bude provedeno opatření, které řeší problematickou dostupnost spadiště shybky pro čištění a provozní zásahy. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Navrhované opatření se týká odlehčovací komory OK 10, což je významná odlehčovací komora nepravidelného půdorysu s čelním přelivem na stoce B v lázeňském parku – sadech Čs. armády. OK10 je umístěna před shybkou 2 x DN 300 pod Bystřicí. Vnitřní rozměry komory jsou cca 7,50 x 3,60 metrů. OK 10 je uvedena v Generelu kanalizace města Teplice jako jedno ze třech klíčových míst, kde není dodržován poměr ředění. Vzhledem k velikosti nátoku, může ke shybce připlout téměř cokoliv a tím dochází k častému zacpávání shybky a přepadům odpadních vod do vodoteče.

Předmětem stavby je tak provedení stavebního opatření v odlehčovací komoře OK10 v Sadech ČSA v Teplicích. Navrhované opatření řeší problematickou dostupnost spadiště shybky pro čištění a provozní zásahy. Navrhuje se realizace nové atypické železobetonové monolitické šachty, přisazené k vnějšímu líci OK 10 na nátoku do shybky 2 x KA DN 300.

Dále bude provedena realizace nového propoje novou stokou A s realizací shybky mezi sběračem BE DN1600 vedoucím do OK10 a stokou BE VEJCE DN600/1050 vedoucí v ulici U Hadích lázní. Stoka A bude provedena z potrubí KA DN500 v celkové délce 21,13 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném výkopu. Investorem stavby je SVS, předpokládaný začátek stavebních prací je ve 38. kalendářním týdnu. V tuto chvíli čeká SVS na vydání stavebního povolení. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

7.9.2018 10.40, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3