22. 7. 2019

4.10.2018 5.46, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Dubé

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 v Dubé, v ulicích Malá a Jana Roháče a části Masarykova náměstí bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu a nevyhovující úseky kanalizace. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V západní části Masarykova náměstí se nachází vodovodní řad z polyetylenu o rozměru DN 110 z roku 1982. Potrubí je silně poruchové, bylo provedeno z nekvalitního materiálu. Na řadu evidujeme již celkem 16 poruch. Dále pokračuje v ulici J. Roháče vodovodní řad z PVC o rozměru DN 110 rovněž z roku 1982. Potrubí leží v souběhu s kanalizační stokou, která je určena k rekonstrukci, a během zemních prací by mohlo dojít k jeho poškození. Na tomto řadu evidujeme 6 poruch. V ulici Jana Roháče se nachází kanalizační stoky z betonu v dimenzích BE 250, BE 300, a BE 400. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, zdeformované, chybí části stěn a dna, je zkorodované, místy natékají balastní vody. V ulici Malá se nachází kanalizační stoka z PVC o rozměru 315 a stoka z betonu BE 200. Potrubí je zdeformované, popraskané, chybí části stěn a dna, zkorodované a místy není možno projet kamerou. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky z kameninových trub DN 400 (v délce 107,20 metrů) a DN 300 (v délce 123 metrů) v celkové délce 230,2 metrů, vč. přepojení kanalizačních přípojek, a rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu, který bude proveden z vysokohustotního polyetylenu PEHD d110 v celkové délce 180,0 metrů, vč. přepojení vodovodních přípojek. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začnou v týdnu od 8. října 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 24. ledna 2019. Stavba je koordinována s městem Dubá, které bude provádět obnovu povrchů. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

4.10.2018 5.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4