25. 11. 2020

10.8.2018 4.18, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí další rekonstrukce infrastruktury

Dalších pět plánovaných akcí týkající se rekonstrukcí vodovodů, kanalizací nebo čistírny odpadních vod zahájila nebo v nejbližších dnech zahájí Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

První z nich je rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) s kapacitou pro 4 500 obyvatel v Libochovicích. Stávající ČOV Libochovice byla uvedena do provozu v roce 2002. ČOV je mechanicko-biologická ve dvoulinkovém provedení, se společnou předřazenou denitrifikací, nitrifikací a s vnořenými vertikálními dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství je řešeno aerobní stabilizací kalu, gravitačním zahuštěním a odvoz na ČOV Litoměřice k dalšímu zpracování. ČOV je kompletně v zakrytém provedení. Vyhodnocením provozní dat bylo zjištěno, že v roce 2014 bylo na ČOV cca 2827 připojených obyvatel, což představovalo cca 1550 EO dle BSK5 a cca 3118 EO dle Ncelk. Na ČOV chybí chemická eliminace fosforu, která je legislativně vyžadovaná u ČOV nad 2000 obyvatel. Stavba byla protokolárně zahájena předáním staveniště 3. srpna 2018. Vlastní stavební práce se rozjedou cca. v polovině září, termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 13 měsíců od předání staveniště, tj. do 3. září 2019. Následovat bude roční zkušební provoz.

Další je pak rekonstrukce dožilých úseků vodovodu v celkové délce 709,3 metrů, pro cca. 100 napojených obyvatel v Dubnici. V lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 160, uvedený do provozu v roce 1979. Potrubí bylo provedeno z nekvalitního materiálu, což způsobuje časté poruchy (celkem bylo evidováno 42 poruch). Část řad byla provizorně opravena protlakem z vysokohustotního polyetylenu HD-PE 63 v roce 2011, a v současnosti je již nekapacitní. SVS proto rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 709,3 metrů. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. srpna 2018. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 20. srpna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. prosince 2018.

Také ve Slunečné budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu, a to v celkové délce 653 metrů, pro cca. 100 napojených obyvatel. V obci se nachází přiváděcí vodovodní řad pro obec z jímacího objektu Slunečná SL 1 do VDJ Slunečná z ocelového potrubí OC 80 v celkové délce 343 m. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. SVS eviduje celkem 11 poruch. Dále přechází toto potrubí na řad z polyetylenu PE 90 z roku 1974. Potrubí je zastaralé a je provedeno z nekvalitního materiálu – výsledkem je již 27 poruch. Zásobování vodou je zajištěno rozváděcím vodovodním řadem rovněž z polyetylenu PE 90 z roku 1974 a je rovněž ve špatném technickém stavu, na tomto řadu evidujeme celkem 21 poruch. Část přiváděcího i rozváděcího řadu byla vyměněna v rámci oprav v roce 2016. Oba řady jsou uloženy v souběhu a jsou vedeny přes soukromé pozemky. Místní obyvatelé si často stěžují na poruchovost řadů a s tím spojené časté vstupy na jejich pozemky a narušování jejich stavu. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. srpna 2018. Vlastní stavební práce začnou od 17. srpna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. listopadu 2018.

Čtvrtou lokalitou je Rumburk, kde dojde k odstranění kanalizační výusti v Jiříkovské ulici, prostřednictvím které odtékají splašky od cca. 100 obyvatel bez přečištění do koryta Lučního potoka. Stoka z betonu DN 500 jednotné kanalizace v Jiříkovské ulici odvádí prostřednictvím výusti DC 89 odpadní vody do rigolu železniční tratě v místě jejího křížení s Jiříkovskou ulicí. Železničním propustkem a dalším propustkem pod Jiříkovskou ulicí pokračují odpadní vody malou vodotečí se zaústěním do potrubí až do koryta Lučního potoka. Stoka v Jiříkovské ulici pochází z roku 1902. Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti DC89 a odvedení odpadních vod z další části Rumburka kanalizační sítí na čistírnu odpadních vod Varnsdorf. V ul. Barvířské bude jako přílož provedena rekonstrukce vodovodu. Stavební práce začnou po 15. srpnu 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 27. prosince 2018.

A konečně v Jablonném v Podještědí, na náměstí Míru, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 130 metrů. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu a s investiční akcí města na obnovu komunikace a chodníku. V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovodní řad LT 150 z roku 1968. Řad je v nevyhovujícím technickém stavu, značně poruchový, silně inkrustovaný a zkorodovaný. Z těchto důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 130 metrů. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. července 2018. Vlastní práce začnou v týdnu od 13. srpna 2018 a dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště.

Podrobnosti o všech akcích si mohou zájemci prostudovat na www.svs.cz.

Naše voda, plánek lokality (Dubnice) SVS

 

 

10.8.2018 4.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6