30. 11. 2020

7.12.2019 4.24, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS provede v Ústí nad Labem rekonstrukci poruchového vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Ústí nad Labem, v ulici Pod Úvozem, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu v celkové délce 1 200 metrů, který zásobuje cca 3 000 obyvatel.

V ulici Pod Úvozem se nacházejí dva vodovodní řady z oceli DN 300 mm, uvedené do provozu v roce 1984. Potrubí je zkorodované, dochází k perforaci stěny, narůstá počet poruch. Při poruchách dochází k masivnímu úniku vody. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 mm, pochází z roku 2000, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce téměř 1 200 metrů, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 3 000 obyvatel. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních řadů vč. přepojení 3 ks vodovodních přípojek z polyetylenu d32 mm a 3ks odbočných řadů z oceli DN 100 a DN 150, dále dojde k výměně propojů z oceli DN 100 v celkové délce 19,3 metrů. Součástí bude také vybudování nového propoje DN 150 s propojovacím potrubím v délce cca 13 metrů (na křižovatce ulice pod Úvozem a ulice Hluboká).

V úseku mezi 0,3951 až LB 16 je zvolena bezvýkopová metoda Berstlining, stávající potrubí se ponechá rozřezané v zemi. Další úsek tj. LB 16 – LB 20 bude realizován otevřeným výkopem. Zbytek rekonstrukce bude opět proveden bezvýkopově tj. metodou Berstlining.

Rekonstrukce bude probíhat v délce cca 288 m otevřeným výkopem s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC s ochrannou vrstvou. V další části stavby se mění dimenze rekonstruovaného vodovodu z DN 300 na DN 200 až na konec rekonstruovaného řadu, kde bude přepojen na stávající potrubí. Od staničení 0,288 až po křížení s místní vodotečí (Neštěmický potok) v délce cca 101 metrů bude rekonstrukce prováděna otevřeným výkopem potrubím. Přechod přes vodoteč bude řešen předizolovaným litinovým potrubím TLT DN 200 mm. Potrubí v délce 7,1 metrů bude uloženo do betonových patek. Dále bude rekonstrukce probíhat bezvýkopovou metodou berstlining (0,400 – 0,495) potrubím z vysokohustotního polyetylenu. Od staničení 0,495 po staničení 0,555 bude rekonstrukce provedena otevřeným výkopem. Zbytek rekonstrukce bude realizován bezvýkopově. Dále bude zrealizována rekonstrukce stávajících propojů OC DN100 v délce 19,3 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek a dále bude provedeno přepojení odbočných řadů. Na řadu bude zrekonstruován stávající hydrant.

Stávající trasa vodovodu OC DN 150, která prochází pod schodišťovým prostorem místních potravin bude zapopílkována a bude proveden nový přepoj v délce 13 metrů, v nezpevněném terénu nad ulicí Hluboká. Stávající AŠ1 bude ponechána na soukromém pozemku p.č.1007/54 a v trase překládaného vodovodu nebude nahrazena novou. V trase rekonstrukce se nachází také AŠ2, která bude nově zrealizována a nově přestrojena. Bude se jednat o prefabrikovanou železobetonovou konstrukci. Součástí rekonstrukce bude také obnova stávajícího odkalení.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 11. prosince 2019. Vlastní stavební práce začnou v závislosti na klimatických podmínkách, a to bezvýkopově v úseku „2. etapy”. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11. prosince 2020.

SVS, ilustrační foto Naše voda

7.12.2019 4.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6