14. 8. 2020

7.12.2019 4.24, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS provede v Ústí nad Labem rekonstrukci poruchového vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Ústí nad Labem, v ulici Pod Úvozem, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu v celkové délce 1 200 metrů, který zásobuje cca 3 000 obyvatel.

V ulici Pod Úvozem se nacházejí dva vodovodní řady z oceli DN 300 mm, uvedené do provozu v roce 1984. Potrubí je zkorodované, dochází k perforaci stěny, narůstá počet poruch. Při poruchách dochází k masivnímu úniku vody. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 mm, pochází z roku 2000, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce téměř 1 200 metrů, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 3 000 obyvatel. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních řadů vč. přepojení 3 ks vodovodních přípojek z polyetylenu d32 mm a 3ks odbočných řadů z oceli DN 100 a DN 150, dále dojde k výměně propojů z oceli DN 100 v celkové délce 19,3 metrů. Součástí bude také vybudování nového propoje DN 150 s propojovacím potrubím v délce cca 13 metrů (na křižovatce ulice pod Úvozem a ulice Hluboká).

V úseku mezi 0,3951 až LB 16 je zvolena bezvýkopová metoda Berstlining, stávající potrubí se ponechá rozřezané v zemi. Další úsek tj. LB 16 – LB 20 bude realizován otevřeným výkopem. Zbytek rekonstrukce bude opět proveden bezvýkopově tj. metodou Berstlining.

Rekonstrukce bude probíhat v délce cca 288 m otevřeným výkopem s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC s ochrannou vrstvou. V další části stavby se mění dimenze rekonstruovaného vodovodu z DN 300 na DN 200 až na konec rekonstruovaného řadu, kde bude přepojen na stávající potrubí. Od staničení 0,288 až po křížení s místní vodotečí (Neštěmický potok) v délce cca 101 metrů bude rekonstrukce prováděna otevřeným výkopem potrubím. Přechod přes vodoteč bude řešen předizolovaným litinovým potrubím TLT DN 200 mm. Potrubí v délce 7,1 metrů bude uloženo do betonových patek. Dále bude rekonstrukce probíhat bezvýkopovou metodou berstlining (0,400 – 0,495) potrubím z vysokohustotního polyetylenu. Od staničení 0,495 po staničení 0,555 bude rekonstrukce provedena otevřeným výkopem. Zbytek rekonstrukce bude realizován bezvýkopově. Dále bude zrealizována rekonstrukce stávajících propojů OC DN100 v délce 19,3 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek a dále bude provedeno přepojení odbočných řadů. Na řadu bude zrekonstruován stávající hydrant.

Stávající trasa vodovodu OC DN 150, která prochází pod schodišťovým prostorem místních potravin bude zapopílkována a bude proveden nový přepoj v délce 13 metrů, v nezpevněném terénu nad ulicí Hluboká. Stávající AŠ1 bude ponechána na soukromém pozemku p.č.1007/54 a v trase překládaného vodovodu nebude nahrazena novou. V trase rekonstrukce se nachází také AŠ2, která bude nově zrealizována a nově přestrojena. Bude se jednat o prefabrikovanou železobetonovou konstrukci. Součástí rekonstrukce bude také obnova stávajícího odkalení.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 11. prosince 2019. Vlastní stavební práce začnou v závislosti na klimatických podmínkách, a to bezvýkopově v úseku „2. etapy”. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11. prosince 2020.

SVS, ilustrační foto Naše voda

7.12.2019 4.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6