24. 5. 2019

7.8.2018 6.23, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS provede náhradu vrtané studny v areálu úpravny vody Holedeč

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 – bude provedena náhrada vrtané studny HV-11 v areálu úpravny vody Holedeč, vrt je využíván od roku 1967. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Důvodem k realizaci této stavby je malá produktivita a nevyhovující technický stav vrtané studny HV-11 v areálu úpravny vody Holedeč. Při provádění čerpací zkoušky bylo zjištěno, že studna je po hydraulické stránce ve výrazně horším stavu. Specifická vydatnost studny je oproti původní hodnotě cca 4,5 x nižší. Vrt HV-11 je v provozu od roku 1967.

V rámci stavby dojde k náhradě stávajícího hydrogeologického vrtu, vrtané studny HV 11, za novou studnu HV-11A, ve vzdálenosti cca 20 – 25 m od stávající vrtané studny v oploceném areálu ÚV. Vrtání systémem rotary – přímý bentonitový výplach. Pro možnost pozorování hladiny, resp. míry stárnutí vrtu a účinné čištění obsypu a výstroje vrtu byly navrženy v obsypu umístit 4 piezometry. Součástí dodávky je výstavba prefabrikované železobetonové šachtice (skruže 1600/2000 mm) s prostupy na potrubí, kabel a poklopy. V rámci stavby dojde k napojení na stávající výtlak surové vody od studny HV-11. Realizace počítá s kompletní dodávkou geologických a stavebních prací včetně geologického a stavebního servisu (projektové a dokumentační práce podle stavebních, geologických a vodoprávních předpisů; laboratorní testy dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., radiologický rozbor vody; karotáž vrtu a revize vrtu TV kamerou; aktivace vrtu a kontroly a koordinace zkušebního provozu po dobu šesti měsíců v intervalu 1x za 14 dnů), dále s dodávkou čerpací techniky včetně potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. června 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 31. května 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

7.8.2018 6.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2