5. 12. 2022

30.4.2020 5.22, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS převede v Ústí nad Labem odpadní vody na ČOV v Neštěmicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2020: V Ústí n. Labem, v Žižkově ulici, odstraní kanalizační výusť UL 16 a odpadní vody z blízkých průmyslových areálů kanalizačním výtlakem převede do stávající gravitační kanalizace zakončené na ČOV v Neštěmicích.

Stávající kanalizační řad v Žižkově ulici je z betonu vejčitého profilu 500/750. Kanalizace byla postavena v roce 1925, je zakončená výustí UL 16 do vodního toku Bílina. V současné době odvádí odpadní vody ze dvou skladovacích a prodejních areálů nacházejících se na p.p.č. 703 a 3548. Odpadní vody odcházejí bez přečištění přímo do recipientu a z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, proto rozhodla SVS o vybudování kanalizace v celkové délce 182,50 metrů.

Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti UL16, kterou jsou odváděny splaškové i dešťové vody z povodí stoky. Na betonové vejčité stoce 500/750 bude osazena revizní šachta s přepadovou hranou, která podchytí splaškové vody, které budou odvedeny do nové čerpací stanice odpadních vod, ze které budou odpadní vody čerpány výtlakem do stávající gravitační kanalizace v Hostovické ulici, která je zakončena na ČOV Neštěmice. Dešťové vody budou odtékat přes přepadovou hranu nové šachty Š1 stávající stokou do stávající výustě UL16 a řeky Bíliny.

Bude postavena jednokomorová ČSOV s kapacitou 4,7 l/s, do které budou přes revizní šachtu Š1 přitékat odpadní vody z povodí stávající stoky. ČSOV bude vybudována z kruhových betonových prefabrikátů ø2000 mm. Navržen je výtlak odpadních vod v celkové délce 182,50 m, který bude proveden z potrubí PEHD ø90×8,2 mm PE100 RCplus, SDR11. Potrubí výtlaku OV bude z větší části ukládáno bezvýkopovou technologií řízeného podvrtu a částečně do otevřeného výkopu. Trasa výtlaku vedená pod čtyřproudou komunikací II. tř. č. 613 bude uložena do chráničky DN150, která bude uložena též bezvýkopovou technologií řízeného podvrtu. Dále bude pro ČSOV přivedena přípojka NN, která bude napojena z nové pojistkové skříňky na pozemku p.p.č. 3551/1.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena 27. dubna 2020 výkopem sond, termín dokončení stavby je do 31. srpna 2020. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zdroj a plánek lokality: SVS

 

30.4.2020 5.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1