30. 5. 2023

25.3.2020 11.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

SVH a SOVAK ČR: Světový den vody

Již od roku 1993 je Organizací spojených národů stanoven 22. březen jako den, kdy je připomínána problematika vody prostřednictvím oslav Světového dne vody a letošním tématem byla Voda a změna klimatu.

Letošní tradiční setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha, které organizuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., (SVH) ve spolupráci se SOVAK ČR, bylo vzhledem k aktuální situaci epidemie zrušeno, ale mělo by se uskutečnit v náhradním termínu 21. září 2020. Tehdy budou také oceněni vítězové soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019 (s výsledky soutěže se bude možné seznámit v č. 5/2020 časopisu Sovak). Pro více informací sledujte webové stránky SVH a SOVAK ČR.

RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SVH a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy v tiskové zprávě dodává: „Proto neustále považuji za velmi aktuální a potřebné si tento den připomínat, abychom si znovu uvědomili, jak ohromnou a stále mnohdy nedoceněnou devízu máme v tom, že nám z vodovodních kohoutků stále teče nezávadná pitná voda. Není to zcela automatické, jak vidíme z posledních let, kdy mnohé obce začaly mít problémy se zásobováním vodou, a proto vodárenské společnosti dováží vodu do vodojemů. Musíme být obezřetní a zajistit si na našem území maximálně vhodné podmínky pro zajištění dostatečného množství vodních zdrojů, a to i s ohledem na budoucí generace. Tato zdravotní krize, která je globálních rozměrů, by nám měla zanechat i poučení, že zajištění přístupu k nezávadné vodě je mimo jiné i klíčovým faktorem účinného boje s nakažlivými chorobami, a že si voda zasluhuje naši neustálou péči a postavení na úrovni nejvyššího veřejného zájmu.“

Stejně tak SOVAK ČR se domnívá, že nastalá situace prověřuje schopnosti vodárenských společností a zvýraznila i některé procesy, které v České republice probíhají již několik let. „Ukazuje se, že krizový stav má za následek i takové dopady jako je rozsáhlý rozvoj elektronizace služeb, či  prokázání významu fungování vodárenských firem zajišťujících bezproblémové kontinuální dodávky nezávadné a kvalitní vody i čištění vod odpadních. Na významu nabývají počítačové provozní aplikace vodárenských společností, které zejména v dnešní situaci dokáží podpořit fungování ve vztahu k zákazníkům, jako jsou SMS info, či portály ohledně vyjadřování se k sítím,“ podotknul Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR.

I vodárenské společnosti musely osvětové akce ke Světovému dnu vody pro veřejnost ve vodárenských provozech zrušit. Myšlenku Voda a změna klimatu připomněly v tiskové zprávě například Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava). Konstatuje se zde, že „je zřejmé, že citlivější jsou na klimatickou změnu lokality závislé na lokálních zdrojích podzemní nebo povrchové vody. To byl také důvod, proč SmVaK Ostrava investovaly v uplynulých letech víc než 50 milionů korun, aby připojily na centrální distribuční systém například více než 12 tisíc obyvatel ve významné části nejvýchodnější oblasti naší země – Jablunkovsku. Situaci lokálních zdrojů společnost monitoruje i v ostatních částech regionu a připravuje koncepční řešení, kde by bylo možné tyto lokality připojit na páteřní systém tak, aby to bylo technicky proveditelné a dávalo ekonomický smysl. Období prudkých dešťů má dopad i na fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Právě z tohoto důvodu v řadě provozů společnost v uplynulých letech vybudovala dešťové zdrže (například Nový Jičín), aby bylo možné zachytit prvotní nápor vody přitékající do čistíren, a přesměrovat je do čistírenského procesu po skončení deště.“ Dalším příspěvkem k boji s klimatickými změnami je sedm malých vodních elektráren. „V provozech největších čistíren odpadních vod nám zajišťují výrobu části tepla a elektřiny, které zde spotřebujeme, kogenerační jednotky,“ doplnil Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel SmVaK Ostrava.

SOVAK ČR se spolu s dalšími institucemi zúčastnil výstavy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Voda-sucho. Připravil ji Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., u příležitosti Světového dne vody ve spolupráci s následujícími institucemi: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká geologická služba, Česká zemědělská univerzita, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Český hydrometeorologický ústav, Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ministerstvo zemědělství, Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR, Povodí Vltavy, s.p., SOVAK ČR, Státní zdravotní ústav, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,  Výzkumný ústav potravinářství Praha, v. v. i.,  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v. v. i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Záštitu nad výstavou převzal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství a výstava by měla být putovní.

Zdroj a foto (výstava Voda – sucho): www.sovak.cz

25.3.2020 11.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, PR Članky

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VOD-KA 2023VÝSTAVA VOD-KA 2023
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4