26. 5. 2022

Světový den vody: Kdy a kam se letos podívat

Oslavy Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, jsou tradičně spojeny s množství akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit jinak nepřístupná místa spojená s vodou. Portál Naše voda přináší stejně jako v předchozích letech jejich přehled.

Přehled akcí spojených se Světovým dnem vodu budeme ještě dále doplňovat a aktualizovat, nově jsme přidali odkazy na webové stránky organizátorů, kde se můžete dozvědět další podrobnosti, případně si ověřit, za jakých podmínek (někde jsou nutné registrace) akce probíhá. Hlavními organizátory oslav jsou v ČR Svaz vodního hospodářství ČR a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Světový den vody se koná jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“.

Přehled akcí ke Světovému dni vody 2018 – aktualizováno k 20.3. 2018:

od 1. března – SOUTĚŽ HLEDEJ PRAMEN VODY

Projekt „Hledej pramen“, který je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol.

SOUTEŽ, informace

 

 1. března – STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s.

9:00 / 10:30 / 12:00 /14:00 / 16:00 hod, Den otevřených dveří na úpravně vody Klíčava u Zbečna.

 1. března – Den otevřených dveří ČOV Kladno-Vrapice a ČOV Mělník od 8,00–15,00 hodin.

SVAS, kontakt

 

 1. března – PVK, Čerpací stanice Podolské vodárny, Podolská 15, Praha 4

15:00 hod, Přednáška Voda – zlato současnosti, Miroslav Bárta, egyptolog, registrace zde:

Vodárna – informace

 

17.-18. března – PVK, Muzeum pražského vodárenství, Podolská 15, Praha

9:30 – 16:30 hod, Den otevřených dveří

Muzeum, informace

 

 1. března – MORAVKÁ VODÁRENSKÁ a.s.

8:00 – 12:00 hod, Den otevřených dveří, prohlídka zatrubněného mlýnského náhonu v Prostějově, nutná registrace – podzemní prostory

SMV, informace

Exkurze 12:00 – 16:15 (viz informace), prohlídky a minirozbory

ČOV Nové Sady Olomouc, ÚV Černovír – Olomouc, ČS Chvalkovice – Olomouc, ČOV Uničov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, ČOV Zlín – Malenovice, ÚV Klečůvka u Zlína

SMV, informace 2

 

 1. března – 1.SčV

9:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 hod, Den otevřených dveří na úpravnách vody (ÚV) a ČOV

ČOV Říčany, ČOV Sedlčany

 1. března – ČOV Český Brod
 2. března – ÚV Hvězdička

1.SčV, kontakt

 

 1. března – BRŇENSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

Setkání odborné vodohospodářské veřejnosti v Brně u příležitosti Regionálních oslav Světového dne vody pořádá RAPOS.

Duben – Dny otevřených dveří ČOV Brno-Modřice

BVK, kontakt

 

 1. března – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

celodenní odborný seminář organizovaný Povodím Moravy, s.p., VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., v Brně.

Akce pro zvané.

 

do 21. března – SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.

Registrace do soutěže na ochranu přírody a v ní žijících živočichů.

SČVK, informace

 

 1. března – SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR

10:00 hod, neveřejný seminář v Kongresovém centru Praha a následně večer v prostorách Břevnovského kláštera

SVH, informace

 

 1. března – STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s. (SVAS)

8:00 – 15:00 hod, ČOV Kladno Vrapice, ČOV Mělník

 1. března 9:00 / 10:30 /12:00 / 14:00 / 16:00 hod, úpravna vody Klíčava u Zbečna

SVAS, kontakt

 

 1. března – SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s. (SčVK)

Dny otevřených dveří na čistírnách a úpravnách odpadních vod, rezervace termínu na tel.: 840 111 111, 601 267 267

e-mail info@scvk.cz

SčVK, informace

 

 1. března – VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST DOBŘÍŠ spol. s r.o.

Exkurze pro školy na čistírnu odpadních vod a vodohospodářské programy pro školy, vyhlášení literární soutěže pro děti.

26.–30. března – Exkurze pro školy, registrace na e-mailu: b.marvanova@vhs-dobris.cz

VHS Dobříš, kontakt

 

 1. března – POVODÍ LABE s.p.

14:00 – 18:00 hod, vodohospodářský dispečink

10:00 – 15:00 hod, vodní dílo Brandýs nad Labem, prohlídka, krátké plavby

 1. března

10:00 – 15:00 hod, VD Brandýs nad Labem, pro školy

 1. března

VD Mšeno 9:00 – 16:00 hod, VD Rozkoš 9:00 – 15:00 hod, VD Pardubice / Poděbrady / Brandýs nad Labem / Dolní Beřkovice / Roudnice n. Labem / Střekov vše 10:00 – 15:00 hod

 1. dubna

9:00 – 14:00 VD Pastviny a VD Seč, prohlídka v každou celou hodinu

POVODÍ LABE, informace

 

 1. března – AQUACENTRUM PARDUBICE

Na tento den platí sleva 20 % do část Aqua

AQUACENTRUM, informace

 

 1. března – SVĚTOVÝ DEN V LIBERCI

17:00 HOD, kino Varšava, promítání tří filmů, vstup zdarma

LIBEREC, informace

 

 1. března – MĚLNÍK

9:00 – 17:00 hod, nám. Míru, vystoupení žáků, hudba

8:00 – 15:00 hod, ČOV Mělník Mlazice

9:00 – 17:00 hod, Mělnické podzemí, Věž kostela Petra a Pavla

15:00 – 17:00 hod, plavecký bazén

MĚLNÍK, informace

 

 1. března – UNICEF (DĚTSKÝ FOND OSN)

18:00 hod, Velký vodní večer, Novotného lávka, charitativní rozměr, výtěžek akce půjde na zajištění pitné vody v postižených oblastech.

UNICEF, vstupenky na akci

 

 1. března – ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, Ostrava-Poruba

9:00 – 13:30 hod, exkurze, vědecká vodní show, výstava, technologie…Nutná registrace

UGN, informace

 1. března – VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Exkurze na úpravně vody i čistírně odpadních vod v Plzni, u obou hlavních provozů bude bohatý doprovodný program, včetně autogramiády vybraných fotbalistů FC Viktoria Plzeň.

VODÁRNA PLZEŇ, kontakty

 

 1. března – VODNÍ DŮM HULICE

13:00 hod, komentovaná prohlídka vodní nádrže Švihov, nutná rezervace

14:00 hod, Vodní dům Hulice – výtvarné tvoření a výlet pro děti, v terénu odběry vody atd.

VODNÍ DŮM HULICE, informace 

 

 1. března – MEVPIS Vodňany

15:30 – 17:30 hod, zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi

17:30 – 18:30 hod, divadlo pro děti

18:30 – 19:30 hod, beseda s promítáním o expedici na Novou Guineu

MEVPIS, informace

 

 1. – 24. března – OC FÓRUM V ÚSTÍ NAD LABEM, OC NISA V LIBERCI

Propagační akce o důležitosti pitné vody, stánky v obchodním centru.

 

 1. března – ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ)

9:00 – 14:00 hod, Den otevřených dveří proběhne na pracovištích ČHMÚ v Praze – Komořanech, Praze – Libuši, na pobočkách v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a profesionálních stanicích a observatořích.

ČCHMÚ, informace

 

 1. března – HUSITSKÉ MUZEUM, TÁBOR

13:40 hod, vlastivědná procházka o historii na téma Světového dne vody. Sraz na autobusové zastávce Švehlův most

14:00 hod, exkurze v čistírně odpadních vod Na Papírně

Muzeum, informace

 

 1. března – POVODÍ ODRY státní podnik

9:00 – 15:00 hod, Den otevřených dveří na přehradách: Slezská Harta, Kružberk, Morávka, Žermanice,

Také budou k nahlédnutí laboratoře a vodohospodářský dispečink V Ostravě – Varenská 49

Povodí Odry, informace

 

 1. března – STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 1906 BUBENEČ

9:00 – 19:00 hod, prohlídky areálu, parní strojovny a kotelny, plavba v podzemí, výstupy na komín, výukové hry, chemická laboratoř – pokusy, výtvarná dílna, vstup 200,- Kč, nutná rezervace

Stará čistírna, informace

 

 1. března – POVODÍ MORAVY, s.p.

9:00 – 14:00 hod, Den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Brno (Prýgl), Slušovice

Povodí Moravy, kontakt

 

 1. března – ČEVAK, a.s.

Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích.

ČEVAK, kontakt

 

 1. března – OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

Časy prohlídek v informacích – Den otevřených dveří v areálu Úpravny vody Ostrava–Nová Ves (ÚV NV), v expozici Historie ostravského vodárenství – Babylon (nalézající se rovněž v areálu ÚV NV) a na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě–Přívozu (ÚČOV).

OVAK, informace

 1. března – SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA a.s.

Den otevřených dveří – Úpravna vody Podhradí, ČOV – Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Kopřivnice; Centrální dispečink Ostrava – Mariánské Hory. Registrace na tel. 596 697 233, případně na emailu katerina.bergerova@smvak.cz do 21. března.

SMVAK, kontakt

 

 1. března – VAK VSETÍN, a.s.

10:00 hod,

exkurze na ČOV (čistírny odp. vod) Vsetín, Valašské Meziříčí, Zubří

exkurze na ÚV (úpravny vody) Karolinka, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm

VAK VSETÍN, informace

 

 1. března – VODOSPOL s.r.o. KLATOVY

9:00 – 16:00 hod, exkurze po hodině, Úpravna vody Milence, doporučená registrace

VODOSPOL, informace

 

 1. března – POVODÍ VLTAVY

9:00 – 14:00 hod, odborné přednášky, losování o tři rozbory pitné vody zdarma, Plzeň

 1. dubna – vodní dílo Hracholusky, Den otevřených dveří

POVODÍ VLTAVY, informace

 

 1. března – ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Jarní výlovy rybníků v Praze s doprovodným programem.

 1. března – Hořejší rybník, Praha 9 (doprovodný program)
 2. března – Hamerský rybník, Praha 10 (doprovodný program)
 3. dubna – Hornomlýnský rybník, Praha 4
 4. dubna – Mydlinka, Praha 22

LESY HL. M. PRAHY, informace

 

 1. dubna – KRÁLOVEHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s.

9:00 – 15:00 hod, prohlídka podzemního vodojemu Gigant na Novém Hradci Králové

Královehradecká provozní, informace

 

 1. dubna – PVK, Dykova, Praha 10

Možnost přinést vzorek studniční vody k analýze. Bližší informace a registrace budou před akcí zveřejněny na webové stránce.

PVK, kontakt

 

 1. dubna – PVK

Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod Horní Počernice Čertousy. Registrace na komentovanou prohlídku cca měsíc předem na webové stránce.

PVK, kontakt

 

květen – JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

Den otevřených dveří na Úpravně Plav

JVS, kontakt

 

Modrými nadpisy označené akce jsou organizovány členy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK ČR. Další podrobnosti se proto o nich můžete dozvědět na: stránkách SOVAK ČR

Zdroj: Naše voda, webové stránky organizátorů, tiskové zprávy, ilustrační foto (přehrada Štětí) Naše voda – Nina Havlová

 

20.3.2018 12.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

JOSEFOVSKÉ LOUKY U JAROMĚŘEJOSEFOVSKÉ LOUKY U JAROMĚŘE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2022 >>
PÚSČPSN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5