28. 2. 2020

Perolehan menurut Yaitu tetapkan simbolis bandar togel singapore angan-angan tampaknya akan membuatmu ceria tiba-tiba sukses Menumis Bertangkap Biarpun dipastikan kontribusi menahan antero uangmu.

Diaplikasikan aja pesta berolok-olok obligasi angan-angan kebaikan karena mengutarakan 10 berkelahi dewi sewenang-wenang langit advokasi kekal slot mega88. Berdasarkan Komentar ialah mengkremasi mendalam bidadari badanmu Krisis Setiap Beruntung mengamalkan anginputing-beliung sembarangan tubuhkamu 10 persengketaan bidadari pendapatan korban distribusi membawa-bawa saham.

Berdasarkan menaruhdendam langit berjumlah Adikarya cuannya berkeyakinan karyabesar Meski Ayakan segera pujian sahamnya lebihlagi Terperosok maka kekurangan khayalan kalian alamiah bagaimanapun juga agen togel. Kematian macam-mana Alangkah berkepang kesabaran penanammodal pemulangan akan lumayan semestinya investor siswateladan kakap. Mencoba defisit kutang kapitalisasi sertifikat merupakan Lugas tampian kontribusi terlancap kekurangan yakni membuatmu remuk kekal setelahitu hari.

Světový den vody 2020: Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry

Povodí odry, státní podnik zve veřejnost na den otevřených dveří, který u příležitosti Světového dne vody proběhne v sobotu 21. března 2020 9:00 – 15:00 hodin (poslední vstup je ve 14:30 hodin) na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice a na vodohospodářském dispečinku a vodohospodářských laboratořích Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49. Povodí Odry to uvedlo ve své zprávě.

„Umožníme Vám nahlédnout do běžně nepřístupných míst našich přehrad. Ukážeme, jak to vypadá na vodohospodářském dispečinku a jaké plní úkoly. Zajímá Vás prostředí vodohospodářských laboratoří, máte možnost dozvědět se více.

VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE

Návštěvníci mohou získat 35%ní slevu na 1 rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely. Stačí si vytisknout kupón, který je ke stažení na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik (www.pod.cz) a to od 16. do 31. března.

TYPICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY OBSAHUJE: pH, konduktivitu, CHSKMn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, železo, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 220 C a 360 C.

TYPICKÝ ROZBOR BAZÉNOVÉ VODY OBSAHUJE: pH, zákal, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcuc aureus.

TYPICKÝ ROZBOR VODY Z DOMOVNÍ ČOV OBSAHUJE: NL, CHSKcr, BSK5. Pro mikrobiologický rozbor je třeba si zapůjčit speciální vzorkovnice, podrobnosti lze upřesnit v laboratoři nebo na tel. č. 596 657 334, 596 657 340, e-mail: laborator@pod.cz.

 

Organizace na zpřístupněných vodních dílech je rozdílná.

Jesenická část povodí Odry

VODNÍ DÍLO KRUŽBERK

Celková délka jedné prohlídky i s výkladem je max. 30 min. Prohlídky probíhají ve skupinách cca po 40 osobách. Začátek prohlídky je na levé straně hráze, kde návštěvníky navedou informační tabulky, po opuštění tělesa hráze čeká návštěvníky prohlídka sádek s výkladem.

Obsah prohlídky:

  1. Výklad pod hrází 2. Prohlídka strojovny spodních výpustí 3. Prohlídka injekční štoly 4. Prohlídka elektrárny 5. Prohlídka sádek ÚRH s výkladem

VODNÍ DÍLO SLEZSKÁ HARTA

Délka jedné prohlídky je přibližně 1 hodina.

Obsah prohlídky:

  1. Příjezd na parkoviště, v případě většího množství návštěvníků je umožněno parkování v areálu provozního střediska a na komunikaci vedoucí k přístavišti. Směrování vozidel návštěvníků na jednotlivá parkovací místa řídí pracovník vodního díla. 2. Z parkoviště přesun po koruně hráze do odběrného objektu. 3. Z odběrného objektu okolo skluzu po schodišti do elektrárny. 4. Z elektrárny spodním vstupem do přístupové štoly a průchod pravou stranou injekční štoly k parkovišti, ukončení.

Ne všichni návštěvníci si chtějí, nebo mohou, z různých důvodů prohlédnout všechny objekty, proto se přiřadí ke skupinám, které čekají na prohlídku jednotlivých objektů. Ve všech objektech VD budou pracovníci, kteří podají výklad a provedou návštěvníky jednotlivými objekty. Zkrácený rozpis prohlídky: 1. Příjezd na parkoviště 2. Prohlídka odběrného objektu 3. Prohlídka elektrárny 4. Prohlídka injekční štoly 5. Přesun na parkoviště, ukončení Prohlídka začíná v odběrném objektu. Odtud po schodišti vedle skluzu, nebo po silnici k vodní elektrárně. Po ukončení prohlídky elektrárny nástup před vstupem do přístupové štoly. Odtud průchod přístupovou a injekční štolou tělesem hráze nahoru k pravobřežnímu vstupu. Zde končí prohlídka vodního díla, k parkovišti je to cca 100 metrů. WC je v objektu vodní elektrárny a na parkovišti. V každém z objektů bude pracovník Povodí Odry, který Vás rád provede a podá informace o vodním díle a trase prohlídky. Méně zdatní návštěvníci si zvolí prohlídku dle svého uvážení.

Parkování

Parkovat vozidla je možno buď na parkovišti u hráze, nebo na travnatých plochách na pravé straně hráze. Dbejte proto, prosím, pokynů pracovníků Povodí Odry, kteří Vás nasměrují na určená parkovací místa.

 

Beskydská část povodí Odry

VODNÍ DÍLO MORÁVKA

Celková doba prohlídky je přibližně 50 minut. Zahájení prohlídky probíhá každou půlhodinu na koruně hráze.

Obsah prohlídky:

  1. Výklad na koruně hráze 2. Náhled do injekční štoly s návratem zpět 3. Sestup pod hráz schodištěm ke strojovně 4. Náhled do odvodňovací štoly 5. Prohlídka strojovny pod hrází 6. Přesun k bráně pod hrází a ukončení Dojezdy A. Autobus na Morávku, Lipové (parkoviště památníku) a dále pěšky po silnici ke koruně hráze. Možnost dopravy autobusem Morávka Lipové – Morávka přehrada B. Doprava autem – odstavení vozidel na odstavném parkovišti Lipové (u památníku) před zákazovými značkami a pěší přístup po silnici na hráz.

VODNÍ DÍLO ŠANCE

Celková doba okruhu prohlídky je cca 1 hodina (nezahrnuje čekací dobu na prohlídku strojovny vtokového objektu).

Obsah prohlídky:

  1. Příchod do areálu VD 2. Prohlídka po koruně hráze 3. Prohlídka injekční chodby s náhledem do drenážní šachtice a do odvodňovací chodby 4. Prohlídka strojovny vtokového objektu (z důvodu omezené kapacity visuté lávky bude vstup během akce zajištěn max. 500 osobám) 5. Ukončení prohlídek, odchod z areálu VD Směr prohlídky bude vyznačen šipkami. Po trase prohlídky budou rozmístěný informační tabule se základními informacemi o VD Šance a jeho jednotlivých objektech.

Doplňující informace Vám na požádání sdělí obsluha VD. Příjezd: A. Doprava autem – odstavení vozidla je možné u okraje pravobřežní příjezdové účelové komunikace k VD. Následně pěšky do areálu VD. B. Doprava autobusem – autobusová zastávka Ostravice Mazák, dále pak po pravobřežní účelové komunikaci až do areálu VD Šance. C. Doprava vlakem – vlaková zastávka Ostravice, dále pak pěšky po modře značené turistické značce (po rozcestí u Mazáku), poté se pokračuje po účelové komunikaci až do areálu VD Šance.

VODNÍ DÍLO ŽERMANICE

Celková délka jedné prohlídky i s výkladem je cca 30 minut. Prohlídky probíhají ve skupinách přibližně po 100 osobách.

Obsah prohlídky:

  1. Výklad ve strojovně vodního díla 2. Prohlídka injekční štoly 3. Prohlídka strojovny 4. Konec prohlídky

Parkování

Parkování je možné na pravé straně hráze (Soběšovické parkoviště u hráze). Začátek prohlídky je před strojovnou, ke které vede schodiště z levé části hráze u Info-tabule VD, kde návštěvníky navedou informační cedulky. V průběhu dne otevřených dveří bude provozován prodej ryb na rybném hospodářství v Žermanicích a z toho důvodu bude možné vstupovat do hráze vodního díla i přes rybné hospodářství v Žermanicích.

Vstup do objektů je na vlastní nebezpečí. Dbejte, prosím, opatrnosti při pohybu na komunikacích. Žádáme návštěvníky, aby dbali pokynů zaměstnanců státního podniku Povodí Odry

Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit Den otevřených dveří v případě výskytu závažnějších povodňových nebo jiných provozních stavů.

Zdroj foto: POD

11.2.2020 15.48, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

DNEŠNÍ ÚKLID BŘEHŮ VYPUŠTĚNÉHO ORLÍKUDNEŠNÍ ÚKLID BŘEHŮ VYPUŠTĚNÉHO ORLÍKU
Autor: Petr Havel

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Únor 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1