28. 5. 2020

7.4.2014 13.10, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Světec bude mít zmodernizovaný vodojem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) přistoupila k modernizaci vodojemu v obci Světec na Teplicku. Sdělil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Světec – nový je zásobován pitnou vodou z úpravny vody Hradiště. Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do obce Světec a dál do Štrbic. Pomocí posilovacích čerpadel je z vodojemu zásobována také Úpoř. Kruhový montovaný železobetonový vodojem má dvě přesypané akumulační nádrže 2×100 m3, mezilehlou manipulační komoru a armaturní komoru. Objekt je ve špatném technickém stavu. Projevují se důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Mají dopad na kvalitu betonu, krytí výztuže, tepelně-izolační vlastnosti a větrání. Poruchy objektu nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu.

SVS rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících ČSN.  Dojde k realizaci opatření, která zajistí odvětrávání dříve nevětraných prostorů akumulačních nádrží, komor akumulačních nádrží a manipulační komory. Nosná železobetonová konstrukce stropů bude kvůli korozi sanována. Bude provedena nová železobetonová nosná konstrukce střechy a nový střešní plášť armaturní komory. Stávající podlaha bude opatřena hydroizolační stěrkou. Kovové armatury, potrubí a čerpadla v armaturní komoře a akumulačních nádržích jsou v uspokojivém stavu a výměnu nyní nevyžadují. Vyměněny budou jen zkorodované ocelové žebříky. Závěrem budou provedeny vnější terénní úpravy, např. betonové svahové schody nebo zpevnění venkovních ploch dlažbou a štěrkem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. března 2014.  Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. července 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 22 staveb za 101 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 115,6 milionů korun.

Naše voda

7.4.2014 13.10, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31