4. 12. 2020

Střední Čechy mají nová vodní chráněná území

Středočeský kraj pokračuje ve vyhlašování nových chráněných území přírody. Rada Středočeského kraje na jednání ve středu 5. října vydala nařízení, jimiž zřídila osm zvláště chráněných území. Oznámil to Středočeský kraj ve své zprávě.

Jsou to: Kersko, Rybník Starý u Líchov, Šáchovec, Žehuňsko-Báň, Nový rybník u Kačiny, Čihadelské rybníky, Kališťské louky a mokřady a Louky u rybníka Proudnice. „V současné době je již většina těchto lokalit nějakým způsobem územně chráněna. Cílem nových nařízení, která Rada kraje schválila, je zajistit potřebnou ochranu evropsky významných lokalit zařazených do soustavy Natura 2000 v souladu s legislativou Evropské unie. Na území nové vyhlášených chráněných území se vyskytují rostlinná a živočišná společenstva a druhy, které jsou předmětem ochrany evropského společenství,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

Přírodní památka Kersko na Nymbursku je součástí evropsky významné lokality Kersko, kterou tvoří část rozlehlého lesního komplexu rozkládajícího se mezi obcí Třebestovice a osadou Kersko. Rozloha území je téměř 218 hektarů.

Přírodní památka Rybník Starý u Líchov na Příbramsku leží na prameni Sečského potoka. Hlavním předmětem ochrany je populace žáby kuňky ohnivé. Vyskytují se tu i ještěrka obecná, ještěrka živorodá, šídlo obecné a další druhy. Přírodní památka má rozlohu přes 3 hektary.

Přírodní památka Šáchovec je 2,5 hektaru velká vodní nádrž, ležící v rozsáhlém lesním celku jihovýchodně od Prahy. Lokalita se vyznačuje bohatými populacemi obojživelníků a bezobratlých živočichů v celém mělkém rybníce. Žije tu kuňka ohnivá, škeble rybniční, rak říční, rosnička zelená a další vzácné druhy obojživelníků a bezobratlých.

Přírodní památka Žehuňsko-Báň na Nymbursku má rozlohu asi 100 hektarů a je jedním z nejzachovalejších ostrovů teplomilné luční vegetace včetně porostů šípákových doubrav v kulturní krajině středního Polabí.

Přírodní památka Nový rybník u Kačiny na Kutnohorsku o rozloze téměř 15 hektarů je zřizována k zajištění ochrany místní populace kuňky ohnivé.

Přírodní památka Čihadelské rybníky na Nymbursku je součástí evropsky významné lokality Žehuňsko. Zvláště chráněné území má rozlohu přibližně 1,3 hektaru a tvoří jej tři menší rybníky. Předmětem ochrany je populace vzácných rostlin a živočichů, zejména kuňky ohnivé, čolka obecného a šídla lučního.

Přírodní památku Kališťské louky a mokřady na Benešovsku tvoří pastviny s roztroušenými balvany a s pestrou mozaikou různých typů luk a pramenišť nedaleko města Votice. Rozloha vyhlašované přírodní památky činí přes 8 hektarů a předmětem ochrany jsou zachovalé luční a mokřadní biotopy.

Přírodní památka Louky u rybníka Proudnice v okrese Kolín tvoří komplex vlhkých luk a mokřadních společenstev v oblouku tvořeném jižním okrajem rybníka Proudnice. Na území o rozloze přes 26 hektarů se vyskytují ve velkém počtu vzácné orchideje prstnatec májový a prstnatec pleťový. Roste tu i kriticky ohrožený vstavač bahenní, který se v České republice vyskytuje v současnosti již jen v několika málo lokalitách. Území je významné také bohatým výskytem bahenních pampelišek. Botanici zde zjistili 12 druhů tohoto taxonu. Taková druhová bohatost je velmi ojedinělá a představuje v rámci ČR jednu z nejvýznamnějších lokalit z hlediska výskytu bahenních pampelišek. Vyskytují se tu i vzácné druhy vodních ptáků.

„Od roku 2012 jsme ve středních Čechách vyhlásili přes padesát nových chráněných území, což je téměř čtvrtina všech přírodních rezervací v našem kraji. Věřím, že jsme tímto svým úsilím přispěli k tomu, že vzácné druhy rostlin a živočichů a pestrá přírodní společenstva zůstanou zachována i pro budoucí generace,“ doplnil náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád (ČSSD).

Naše voda, foto: SČK

6.10.2016 0.21, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Prosinec 2020>>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3