27. 11. 2022

25.10.2022 8.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Státní podnik Povodí Vltavy představil novou revitalizaci Vltavy (+ video)

Právě dokončená revitalizace vodního toku Vltavy na jeho posledním úseku pod vraňanským jezem má za cíl především zlepšení hydromorfologických podmínek, obnovu členitého koryta vodního toku, včetně zlepšení jeho propojení s údolní nivou a umožnění různých režimů proudění.

Z lokality pro vás připravil portál Naše voda krátkou fotoreportáž:

REVITALIZACE VLTAVY VRAŇANY - HOŘÍNREVITALIZACE VLTAVY VRAŇANY - HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Tato významná vodohospodářská investice, která byla zahájena v říjnu 2020, byla financována z větší části z prostředků Operačního programu Životní prostředí ve výši 173 mil. Kč. „Revitalizace na bezmála pět kilometrů dlouhém úseku Vltavy je v oblasti přírodě blízkých úprav vodních toků v České republice unikátním projektem jak délkou úpravy, tak velikostí řešeného vodního toku. V závislosti na úrovni hladiny významně naroste plocha sezónně zaplavovaných říčních pláží, bočních tůní a ramen. Ve vymezeném pásu tak, aby nebyly ohrožovány sousední pozemky a stavby, umožní tato revitalizace přirozené morfologické procesy, na které je vázána existence cenných stanovišť“, upřesňuje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

U vytvořených pláží, bočních ramen a tůní, strmých či mírně svahovaných břehů lze předpokládat postupný vývoj, který je značně závislý na režimu průtoků v čase. V některých částech bude docházet k postupnému vymílání (u exponovaných břehů), v jiných naopak k usazování. Následné výsadby jsou navrženy v blízkosti toku spíše v omezeném rozsahu. Obnažené štěrkopísky a méně úživné zeminy vytvářejí vhodná stanoviště pro cennou dřevinu topol černý. Ve větší vzdálenosti od koryta vodního toku jsou navrženy výsadby ovocných dřevin s důrazem na použití starých odrůd.

„Jako přírodovědec si cením toho, že bude obnovena dynamika proudění, která umožní rozvoj širokého spektra stanovišť pro vodní a na vodu vázané organismy, přičemž mnohé vytvářené biotopy lze označit za vzácné nebo ustupující. Revitalizace celkově přispěje ke zvýšení morfologicko-ekologické hodnoty území, které posílí funkčnost nadregionálního biokoridoru, jehož osou je řeka Vltava, a dokonce mírně zlepší úroveň protipovodňové ochrany přilehlého území“, dodává Petr Kubala, a uzavírá, „toto zdařilé přírodě blízké opatření je velmi dobrým příkladem synergie práce našich odborníků a využití finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí“.

Revitalizace vodního toku Vltavy na jeho posledním úseku pod vraňanským jezem po soutok s Labem je úkolem z Dílčího plánu povodí Dolní Vltavy. Řešené území je vymezeno tokem řeky Vltavy v říčním km 5,6 – 10,2. Záměr je situován na území obcí Lužec nad Vltavou, Vojkovice, Vraňany a Zálezlice. Území dotčené stavbou navazuje na vodní tok Vltavy a provedené úpravy se týkají pouze nezastavěného území.

Celkové náklady činí cca 180 mil. Kč, z nichž cca 173 mil. Kč byly hrazené z Operačního programu Životní prostředí, zbytek z vlastních prostředků státního podniku Povodí Vltavy. Dodavatelem prací je sdružení firem PAS Natura s.r.o. a Vodohospodářské stavby a.s. Projektantem revitalizace je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

O přínosu revitalizace mluví v následujícím krátkém videorozhovoru  zástupce AOPK Jakub Stodola, pustit si jej můžete také v rubrice „Videoreportáž“ v pravém sloupci home page portálu Naše voda, nebo na youtubu účtu tohoto portálu:

 

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 540 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 114 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 306 pevnými jezy a s 21 malými vodními elektrárnami.

Povodí Vltavy, foto a fotoreportáž Naše voda – Nina Havlová

25.10.2022 8.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2022 >>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4